12755

Apple iOS-iň täze neslini çykardy

Apple kompaniýasy iPhone-a birnäçe täze aýratynlyklary getirýän iOS 17-niň köpçülige niýetlenen görnüşini çykardy. iOS 17-niň esasy aýratynlyklaryndan biri telefon kitabynda kontaktlaryň dizaýny üçin çeýe sazlamalardyr...

8600

iPhone 15 islendik USB-C kabelini goldaýar

iPhone 15 hödürlenmezden ozal, hünärmenler we ulanyjylar Apple -iň geljekki smartfonlaryň zarýad berilmegini asyl USB-C kabelleri bilen çäklendirer öýdüp gorkýardylar. Bu şuňa meňzeş birleşdirijisi bolan adaty...

17174

iPhone 15-de meşhur konsol oýunlary ornaşdyrylar

«iPhone 15 Pro» we «15 Pro Max» smartfinlarynda alty sany grafiki ýadrosy we reýtreýsing tehnologiýasy bolan iň soňky «A17 Pro» prosessory ornaşdyryldy, bu bolsa olarda hatda iň soňky wideo oýunlaryny hem konsol...

10171

Apple-däki iOS has «akyllanar»

«Apple» sesli kömekçi «Siri-ni» has akylly etmek üçin «iOS 18-de» dil modellerini ulanmagy meýilleşdirýär. Bu barada «MacRumors» neşiri habar berýär. «Siri» gysga haýyşlar bilen çylşyrymly meseleleri ýerine ýetirmegi...

12318

Apple talyplar üçin arzan noutbuklary öndürer

«Apple» kompaniýasy «Google Chromebook» arzan noutbugy bilen bäsleşjek täze noutbuk çykarmagy meýilleşdirýär. Bu barada DigiTimes portaly habar berýär. Bellenilmegine görä, «Apple-iň» arzan noutbugy demir korpusa...

9396

iPhone-da 3D suratlary we wideolary düşürmek mümkin bolar

Meşhur iPhone Ultra soňra Apple Vision Pro gulaklygynda 3D görnüşinde görmek üçin giňişlikdäki suratlary we wideolary düşürip biler. Bu barada MacRumors portaly Hytaýyň Instant Digital-yna salgylanmak bilen habar...

6608

App Store-da täze bölüm peýda boldy

«Apple» App Store-da «Apple-den ykjam goşundylar» («Приложения от Apple» – «Apple Apps») atly täze bölümiň açylandygyny habar berdi. Bu barada maglumat kompaniýanyň resmi web sahypasynda peýda boldy. Bu bölüm «iPhone»...

3614

Apple iPad-iň ýadyny 4TB-e çenli giňelder

Apple kompaniýasy täze iPad Pro planşetlerini OLED displeýleri we rekord mukdarda içki ýat bilen üpjün eder. Bu barada WCCFTech portaly Revegnus insaýderine salgylanyp habar berýär. “Çeşmeler indiki ýyl OLED iPad...

27404

iPhone 15 Pro-nyň täze reňki mälim edildi

«iPhone 15 Pro» we «Pro Max» «Apple» smartfonlary üçin täze bolan «Titan Gray» reňkinde bolar. Bu barada «9To5Mac» neşiri habar berýär. Çeşmede  bellenilmegine görä, täze reňk altyn reňkli nusganyň ornuny tutar...

19091

iPhone 15 Pro Max-a derek iPhone 15 Ultra çykyp biler

Bilermenler 2022-nji ýylyň güýzünde Apple-iň Pro Max brendini öz smartfonlaryndan doly çykarmagy meýilleşdirýändigini habar berdiler. Muňa derek, kompaniýa iň gymmat modeli aýratyn at - Ultra bilen tapawutlandyrar...

10857

Apple iPhone-laryň önümçiligini azaldar

«Apple» «iPhone 15» smartfonlaryny «iPhone 14-e» görä has az öndürer diýip, lenta.ru «9to5Mac» neşirine salgylanyp habar berýär. Bellenilmegine görä, Amerikanyň IT ägirdi ýylyň ahyryna çenli 77 million sany «iPhone...

5354

Apple kompýuterlerinde «Face ID» ornaşdyrylar

«Apple» korporasiýasy kompýuterlerine «Face ID» biometriki howpsuzlyk ulgamyny girizip biler diýip, lenta.ru habar berýär. Mälim bolşyna görä, žurnalistler ABŞ-nyň Patent we söwda belgisi edarasynyň (USPTO) web...

15494

Apple Hindistanda iPhone 15-iň önümçiligini ýola goýdy

«Apple» «Foxconn» zawodynda Hindistanda «iPhone 15» öndürip başlady. Bu barada «Bloomberg» habar berýär we munuň işläp düzüjiniň önümçiligini diwersifikasiýalaşdyrmak strategiýasynyň bir bölegidigini belleýär....

10835

Apple düýpgöter täzeden dizaýn edilen «Watch X» çykarar

Apple birnäçe ýyldan soň, ilkinji gezek “Apple Watch”-iň dizaýnyny täzelemegi maksat edinýär, ýöne bu 2024-nji ýyldan bärde amal edilmez. Bu barada Bloombergiň žurnalistiniň we abraýly insaýder Mark Gurmanyň Power...

11160

Apple iPhone 15 smartfonyny onlaýn görnüşde hödürlär

Bloomberg-iň žurnalisti Mark Gurman şu ýylyň sentýabr aýynda iPhone 15 smartfonynyň tanyşdyrylyş dabarasynyň onlaýn görnüşde geçiriljekdigini habar berdi. Oňa tomaşa eder ýaly Apple öz kampusyna birnäçe žurnalisti...

20939

Apple jaňy tamamlaýyş düwmesini iOS 17-ä geçirmekçi

Apple korporasiýasy jaňy tamamlaýyş düwmesini ekranyň aşaky üçden bir böleginiň merkezinden iPhone programma üpjünçiliginiň täze wersiýasynda aşaky sag burçuna geçirmekçi. Bu barada CNBC habar berýär. Ekranyň aşagyndaky merkezde indi FaceTime wideo jaňyna geçmek üçin düwme we paneliň sanlar bilen jaň...