7089

iOS 18 hödürlendi: nähili üýtgeşmeler bar?

10-njy iýunda Apple-iň işläp düzüjiler üçin esasy tomusky konferensiýasy – Worldwide Developers Conference (WWDC) başlady. Onda kompaniýa iPhone üçin iş stolunyň sazlanmagyna we programmalaryň işine möhüm üýtgeşmeleri...

4369

Häzire çenli iPhone satuwy tas 2 trln dollara ýetdi

Apple kompaniýasy iPhone döredilenden bäri tas 2 trln dollarlyk smartfon satdy. Stocklytics.com we Statista tarapyndan hödürlenen maglumatlar häzirki wagtda görkezijiniň 1,95 trln dollardygyny görkezýärler, ýagny...

5927

Apple “sanly daşy” patentledi. Gürrüň näme barada?

Internet torunda Apple-iň geljekde satuwa çykyp biljek täze interaktiw gajeti barada maglumatlar peýda boldy. ABŞ-nyň haryt nyşanlary we patent boýunça edarasy kompaniýanyň “Digital Stone” (“sanly daş”) atly gurluşy...

14830

iPhone 16 täze reňklerde elýeterli bolar

Tianfeng International-yň analitigi Ming-Çi Kuo iPhone 16 hatarynyň täze reňkleri barada habar berdi diýip, IXBT habar berýär. Onuň berýän maglumatyna görä, iPhone 16 Pro we iPhone 16 Pro Max gara, ak ýa-da çal...

2232

Huawei Hytaýda planşet satuwy boýunça Apple-den öňe geçdi

Huawei kompaniýasy Hytaýyň smartfon bazarynda öz ornuna çalt depginde gaýdyp gelýär. Täze maglumatlar munuň planşet bazarynda-da şeýledigini görkezdi. IDC kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň birinji çärýeginde...