16101

BMG: Ýeriň ozon gatlagy 2060-njy ýyllarda doly dikelip biler

Adamzadyň ozon gatlagyny gorap saklamak baradaky tagallalary netije berdi — bary-ýogy birnäçe onýyllygyň içinde ol doly dikelip biler diýip, BMG-de aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşawy goramak...

17045

Nýu-Ýorkda «С5+1» formatyndaky duşuşyk geçirildi

22-nji sentýabrda BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 77-nji sessiýasynyň dowamynda ABŞ-nyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrleri we wekilleri sebitleýin...

26242

Noýabr aýynda Ýer ýüzüniň ilaty 8 milliarddan geçer

Üstümizdäki ýylyň 15-nji noýabrynda Ýeriň ilat sany 8 milliarda ýeter. Bu barada BMG-nyň Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça departamentiniň hasabatynda aýdylýar diýip, mir24 habar berýär. Şeýle hem öňünden çak...

5869

BMG: 222 mln çaga bilim pudagynda goldawa mätäç

BMG-niň Global gaznasy “Bilim garaşmaýar” täze hasabatyny neşir etdi we onda çökgünlik şertlerinde bilim goldawyna mätäç mekdep ýaşyndaky çagalaryň sanynyň 2016-njy ýyldaky 75 milliondan häzir 222 milliona ýetendigi...