32586

GDA ýurtlarynyň birnäçesi soganyň eksportyny togtatdy

Aýazly howa Täjigistanda we Gyrgyzystanda hasylyň bir bölegini weýran etdi we içerki islegi kanagatlandyrmak üçin bu ýurtlaryň ýolbaşçylary bu oba hojalyk önüminiň eksportyny gadagan etdiler. Gazagystanda we Özbegistanda...

4864

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

8812

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...