23701

Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligi ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan»...

7472

COP28 geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler

BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahaty (COP28) geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler. BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi...

4187

Gyrgyzystanda sanly resminamalara geçip başlanar

Gyrgyzystanlylar üçin pasport, sürüjilik şahadatnamasy, awtoulag serişdesini hasaba alyş şahadatnamasy (tehpasport) ýaly resminamalar indi “Tunduk” döwlet hyzmatlary mobil goşundysynda elýeterli bolar. Bu barada...

8085

Serdar Berdimuhamedow «Wahat Al Karama» ýadygärligine bardy

Şu gün Abu-Dabide bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow «Wahat Al Karama» ýadygärlikler toplumyna baryp, Birleşen Arap Emirlikleriniň Watan üçin gurban bolan milli gahrymanlaryny hatyralady. «Türkmenistan» gazetiniň...

13168

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň adyndan we hut öz adyndan Kasym-Žomart Tokaýewe Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine...

10125

Abu-Dabi duşuşygynyň jemleri: 13 resminama gol çekildi

«Şu gün Abu-Dabide Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň gatnaşmagynda geçirilen giňişleýin düzümdäki türkmen-emirlikler gepleşikleriniň...

8827

Twitterde Donald Trampyň sahypasy dikeldildi

Şenbe güni telekeçi Ilon Mask tarapyndan ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Trampyň Twitterdäki sahypasynyň blokdan açylandygy yglan edilen badyna Trampyň akkaunty ýene-de hereket edip başlady. Trampyň 2009-njy ýylyň...