10391

Raşid Meredow iki günlük sapar bilen Fransiýa bardy

4-5-nji sentýabrda Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky resmi wekiliýet Fransiýa Respublikasyna sapary amala aşyrýar. Bu barada türkmen daşary syýasat edarasynyň...

7993

Aşgabatda Braziliýanyň täze ilçisi işläp başlady

Şu gün, 19-njy iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Braziliýa Federatiw Respublikasynyň ilçisi (oturýan ýeri Astana ş.) Rubem Antonio Korrea Barbozadan ynanç hatlarynyň nusgalaryny...

4051

Türkmenistanda Täjigistanyň täze ilçisi işläp başlady

27-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Wafo Niýatbekzoda bilen duşuşdy we onuň dowamynda...

4215

Beýik Britaniýanyň ilçisi Stiwen Konlon Aşgabada geldi

22-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýew Beýik Britaniýanyň Türkmenistanda bellenen ilçisi Stiwen Konlondan ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi...