1907

Hökümetara türkmen-koreý toparynyň 9-njy mejlisi geçirildi

3-nji iýunda wideoaragatnaşyk arkaly Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň nobatdaky 9-njy mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine iki ýurduň degişli ministrlikleriniň...

2332

Türkmenistanda Çehiýanyň ilçisi işe başlady

4-nji iýunda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Çehiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Daşkentde) Lýubomir Frebortdan ynanç hatyny kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň...

6796

Eýranyň işewür wekiliýeti Aşgabada geldi

27-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýran Yslam Respublikasynyň işewür wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär. Wekiliýeti...

4869

Raşid Meredow Astanada Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy

27-nji maýda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Astana iş sapary bilen baran Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi diýip, türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty...