3305

Sony filmlerini döretmek işinde emeli aňdan peýdalanar

Sony Pictures Entertainment kompaniýasynyň başlygy Toni Winçiguerra studiýanyň emeli aňyň kömegi bilen täze filmleri döretjekdigini aýtdy. Bu, aýratynam, çykdajylary azaltmak bilen baglanyşyklydyr diýip, film.ru habar...

9132

Meta emeli aňyň täze neslini hödürledi

Meta Llama 3 ady bilen dil modeliniň täze neslini hödürledi. Kompaniýa ony açyk başlangyç kodly modelleriň arasynda iň gowusy hasaplaýar. Onuň iki wersiýasy bar: 8 mlrd parametrli Llama 3 8B we 70 mlrd parametrli...

6214

Internetde öz-özüňi klonlamak hyzmaty işe girizildi

Amerikanyň emeli aň (AI) önümlerini ösdürmäge ýöriteleşen Delphi başlangyjy adamyň sanly nusgasyny - sesi, daş sypaty we häsiýeti bilen birlikde “janly” dipfeýk döretmäge mümkinçilik berýän Clone yourself (Özüňi...

1865

Apple ähli Mac kompýuterlerine emeli aň ornaşdyrýar

Apple 2024-nji ýylyň ahyryna çenli ähli Mac hataryny emeli aňly täze M4 çipleri bilen täzelär. Bloomberg-iň berýän habaryna görä, kupertinoly kompaniýa her Mac enjamyna emeli aň mümkinçilikleri bolan M4 çipleriniň...