5253

BMW täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy

BMW 2025-nji model ýylynyň täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy. Täze BMW M2 2025 güýçlendiirlen alty silindre hem-de 3,0 litrlik hereketlendirijä eýe boldy. Iň ýokary kuwwaty 20 at güýjüne çenli ýokarlanyp, bu görkeziji...

9115

Hytaýda täze Nissan Pathfinder çykdy

Dongfeng Nissan bilelikdäki kärhanasy diňe Hytaýyň bazaryna çykjak täze Nissan Pathfinder-i hödürledi. Awtoulag üç bezeg derejesinde hödürlenýär we öňkülerinden diňe 6 orunlyk salony we tigirleri doly hereketli...

11332

Toyota täze Crown Signia 2024 wnedorožnigini hödürledi

Täze premium-klasly gibrid Toyota Crown Signia 2024 wnedorožnigi tanyşdyryldy. Awtoulag 243 at güýjüni öndürýän 2,5 litrlik dört silindrli gibrid hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyrdiýip, Motor1 ýazýar.  ...

28343

Köne äheňli täze Toyota Corolla bezegi peýda boldy

ABŞ-da meşhur sedana sport äheňi berlip döredilen täze Toyota Corolla FX bezegi çykar. Şeýle-de bolsa, üýtgeşmeler diňe daşky görnüşi we salonyň bezegi bilen çäklenýär. Awtoulagyň daşky bezegi 1987-nji ýylyň Corolla...

7781

Toyota täze Wildlander (Veranda) 2024 modelini çykardy

Toyota kompaniýasy 2,0 litrlik basyş hereketlendirijili ýa-da 2,5 litrlik hereketlendirijili esasynda benzin-elektrik gibrid ulgamyny özünde jemleýän «Toyota Wildlander» (başgaça «Veranda») ulagynyň 2024-nji ýyl...

4896

Toyota aprel aýynda awtomobil satuwyny 4,5% azaltdy

Ýaponiýanyň Toyota Motor Corp. awtoöndürijisi Hytaýda we Ýaponiýada islegiň pese gaçmagy sebäpli aprel aýynda global satuwyny azaltdy. Bu barada kompaniýanyň metbugat relizine salgylanyp, Interfax ýazýar. Şeýlelikde...

10525

BMW V8 hereketlendirijisi bolan özboluşly Skytop hödürledi

Rimiň golaýyndaky Tiwolide geçirilen Villa d'Este 2024 atly nusgawy awtoulag sergisinde iki orunlyk BMW Skytop-yň tanyşdyrylyş dabarasy boldy diýip, IXBT habar berýär. Retro-kabriolet brendiň Z8 we 503 ýaly nusgawy...

4587

Porsche öňki inženeri Bentley-niň täze başlygy boldy

1-nji iýuldan Bentley kompaniýasyna Frank-Şteffen Wallizer ýolbaşçylyk eder. Ol bu kompaniýa awtoulaglaryň ösüşi boýunça ýokary wezipelerde 30 ýyl töweregi işlän ýeri bolan Porsche-den geçer diýip, auto.ru ýazýar...

4826

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy. 2024-nji ýylyň aprelinde Günorta Koreýanyň awtoulag öndürijisi 17 140 elektrik ulagyny satdy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 90%...