5256

Täze Volkswagen Golf we Golf GTI hödürlendi

Hytaýyň Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi Volkswagen Golf we Golf GTI-niň täze görnüşlerini makullady we modelleriň 2024-nji ýylda Hytaý bazaryna çykjakdygyny tassyklady. Täzelenen awtoulaglar daşarda...

3239

Volkswagen ykjam Tharu XR 2024 krossowerini tanyşdyrdy

Volkswagen Hytaýda ykjam Tharu XR 2024 krossowerini hödürledi. Täze awtoulag häzirki Tharu-dan biraz kiçi we Tiguan L PRO-ny ýada salýar diýip, Hytaý Halk Respublikasynyň Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligine...

5459

Täze Volkswagen Golf GTI-niň bahasy 44,5 müň ýewro bolar

Volkswagen täze Golf GTI üçin sargyt açdy. 2024-nji ýylyň modeli 26 at güýji öndürýän 2,0 litrlik turbo hereketlendirijisini aldy, bu öňküsinden 20 at güýji köpdür. 100 km/sag-a çenli tizligi artdyrmak 5,9 sekunt...

3327

Volkswagen Polo sedanynyň täze görnüşini hödürledi

IXBT-iň habar bermegine görä, Volkswagen Günorta Afrikada Polo sedanynyň turbo görnüşli hereketlendirijili we baý enjamly täze görnüşini çykardy. Täze modifikasiýa 178 N•m aýlaw pursadyny berýän 116 at güýji bolan...

4213

Volkswagen Hytaýda BYD konserninden öňe geçip, lider boldy

2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Germaniýanyň Volkswagen kompaniýasy Hytaýda awtomobil satuwy boýunça öňdebaryjy boldy. Bu barada Hytaýyň Ýeňil awtoulaglar assosiasiýasyna salgylanyp, CarNewsChina ýazýar. Muny ixbt...

3608

Volkswagen 2023-nji ýylda 5 milliona golaý awtoulag satdy

Volkswagen kompaniýasy geçen ýyl, takmynan, 4,87 million awtoulag satyp, 2022-nji ýyldakysyndan 6,7 göterim köpelmek bilen, ähli sebitlerde ösüş gazandy. IXBT.com bu barada habar berýär. 2023-nji ýylda Volkswagen...

9290

Germaniýada iň ygtybarly awtoulaglaryň sanawyny düzdüler

TUV SUD nemes ekspert guramasy nemes awtoulag parkyny emele getirýän öz awtoulaglarynyň ygtybarlylyk derejesini çap etdi. Ondaky awtoulaglar tehniki gözden geçirilişde ýüze çykarylan möhüm kemçilikleriň statistikasyna...

6611

Taryhdaky iň ygtybarly Volkswagen-leriň sanawy — HotCars

Volkswagen ygtybarly awtoulag öndürmekde meşhurlyk gazandy. Volkswagen-iň iň ygtybarly 10 awtoulagynyň sanawy ýöriteleşdirilen HotCars neşiri tarapyndan düzüldi. Sanawy düzmek üçin Car Survey we JD Power -iň maglumatlary...

9465

Volkswagen Golf Black Edition hödürlendi

Volkswagen Golf Black Edition  häzirki wagtda 39,895 dollar bahadan bazara çykdy. Black Edition Beýik Britaniýada Golf-yň hataryndaky R-Line bilen GTE modelleriniň aralygyndaky ýagdaýy eýeleýär. Ol VW-de Bergamo...

19935

Täze Volkswagen Passat 2024 hödürlendi

Volkswagen kompaniýasy Volkswagen Passat 2024 modelini hödürledi, indi hatarda sedan ýok, müşderilere diňe uniwersal görnüşi hödürlenýär.    Korobkanyň selektoryny destiň sütünine geçirmek bilen inženerler oturgyçlaryň...

16025

31-nji awgustda täze Volkswagen Passat tanyşdyrylar

31-nji awgustda Volkswagen Passat modeliniň täze nesli resmi taýdan hödürlener. Ozal mälim bolşy ýaly, diňe uniwersal kuzowda çykar we öňki model bilen deňeşdirilende, ululygy artar. Önümçilik Germaniýadan Slowakiýa...

10020

Volkswagen ID.7 elektrik sedanyň ilkinji nusgasyny çykardy

Germaniýanyň Volkswagen kompaniýasy ID.7 elektrik flagman sedanynyň ilkinji nusgasyny çykardy. Bu barada electrek.co habar berýär. Şeýle hem täze önüm Volkswagen-iň hataryndaky altynjy elektrik awtoulag modeli...

19380

Volkswagen öwrümi yşarat ediji geçirijilerden ýüz öwrer

Volkswagen rulasty  öwrüm geçirijilerini, şol sanda öwrüm yşaratlarynyň geçirijilerini aýyrmaga mümkinçilik berjek tehnologiýany patentledi. CarBuzz-yň patent arzasyna salgylanyp, ýazmagyna görä, Volkswagen ähli...

8150

Volkswagen 2,8 müň täze IT hünärmenini işe alar

Germaniýanyň Volkswagen AG awtomobil gurluşyk konserni özüniň birnäçe bölümçesinde informasiýa tehnologiýasy gurşawyndaky orunlara 2,8 müň täze işgäri işe almagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň habaryna...