23701

Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligi ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan»...

10129

Abu-Dabi duşuşygynyň jemleri: 13 resminama gol çekildi

«Şu gün Abu-Dabide Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň gatnaşmagynda geçirilen giňişleýin düzümdäki türkmen-emirlikler gepleşikleriniň...