21521

Hytaýly alymlar bol süýtli sygry ilkinji gezek klonlaşdyrdylar

Hytaýda alymlar ýylda 18 tonna çenli süýt berip bilýän ýokary öndürijilikli golştin tohumly sygry ilkinji gezek klonlaşdyrdylar. Global Times gazetiniň habaryna görä, Hytaýyň Demirgazyk-günbatar oba we tokaý hojalygy uniwersitetiniň...

8587

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

14469

Hytaýda Aý senenamasy boýunça Täze ýyl başlady

Hytaýyň ýaşaýjylary ýekşenbe güni Aý senenamasy boýunça gara suw towşanynyň howandarlygynda geçjek Täze ýylyň gelmegini baýram edip bellediler. Bu barada TASS agentligi habar berýär. Geçen ýylyň dekabr aýynda ýerli...

8743

Hytaý ýurda girýän adamlar üçin karantini ýatyrdy

«Bloombergiň» habaryna görä, Hytaý 8-nji ýanwardan başlap koronawirusa garşy göreşiň çäginde girizilen ýurda girmek bilen bagly esasy çäklendirmeleri ýatyrdy. Daşary ýurtdan gelýän adamlar gaýtmazyndan 48 sagat...

25659

Hytaý kompaniýasy Owganystanda nebit çykarar

Owganystan Amyderýa basseýninden nebit çykarmak barada hytaý kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Bu şertnama, «Taliban» hereketi 2021-nji ýylda Owganystanda häkimiýeti eýeläninden bäri, daşary ýurt maýadarlary...

21137

Xiaomi-niň awtoulagynyň ilkinji suratlary neşir edildi

«Hytaý awtoulaglary» Xiaomi-niň Hytaýyň jemgyýetçilik ýollarynda synag edilýän ilkinji awtoulagynyň suratlaryny, şeýle hem olaryň hytaý çeşmelerinden alnan bahalary baradaky maglumatlary çap etdi. Xiaomi-niň ilkinji...

29165

Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasyna bardy

Şu gün, 5-nji ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasyna döwlet sapary başlandy. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanyny ýurdumyzyň resmi adamlary, şeýle hem HHR-iň Türkmenistandaky...

18559

Xiaomi 13 we Xiaomi 13 Pro tanyşdyryldy

Xiaomi  kompaniýasy  Xiaomi 13 we  Xiaomi 13 Pro smartfonlaryny tanyşdyrdy. Täze smartfonlar Qualcomm-yň iň aňrybaş çipine eýe boldy. Smartfonlaryň ikisinde-de 8-den 12 GB-a çenli operatiw ýatly Snapdragon 8 Gen...