21529

ÝUNESKO: 244 mln çaga 1-nji sentýabrda mekdebe baryp bilmedi

ÝUNESKO-nyň Baş direktory Odre Azule halkara jemgyýetçiligini her bir çaganyň bilime elýeterliligini üpjün etmek boýunça tagallalary “kollektiw mobilizlemäge” çagyrdy. Bu barada BMG-niň saýty belleýär. “Dünýäniň...

8128

ÝUNESKO bilim pudagynda Türkmenistana goldaw berýär

BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça ýöriteleşdirilen guramasy (ÝUNESKO) Türkmenistana bilim pudagynda tehniki goldaw berýär. Bu barada Trend agentligine ÝUNESKO-da habar berildi.  “ÝUNESKO Türkmenistanyň hökümetine...

5734

BMG: 222 mln çaga bilim pudagynda goldawa mätäç

BMG-niň Global gaznasy “Bilim garaşmaýar” täze hasabatyny neşir etdi we onda çökgünlik şertlerinde bilim goldawyna mätäç mekdep ýaşyndaky çagalaryň sanynyň 2016-njy ýyldaky 75 milliondan häzir 222 milliona ýetendigi...

30778

Aşgabatda türkmen-rus uniwersitetini döretmek teklip edildi

Aşgabatda bilelikdäki türkmen-rus uniwersitetini döretmek göz öňünde tutulýar. Bu barada 10-njy iýunda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen geçiren gepleşikleriniň barşynda Prezident Serdar Berdimuhamedow...

7607

Gyrgyzystan 12 ýyllyk orta bilime geçer

Gyrgyzystan 2023-2024 okuw ýylyndan 12 ýyllyk orta bilime geçer diýip, ýurduň Bilim we ylym ministrligi habar berýär. Kabar agentliginiň habar bermegine görä, mekdebe çenli taýýarlyk toparyň 1-nji synpa öwrülmegi...