12823

Türkmenistanda 1-nji awgustdan mekdep bazary işläp başlar

Türkmenistanyň welaýatlarynda, etraplarynda, Aşgabatda we Arkadag şäherinde mekdep harytlarynyň söwdasy şu ýylyň 1-nji awgustyndan 5-nji sentýabryna çenli geçiriler. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew anna güni geçirilen...

33550

Türkmenistanlylar ABŞ-da okamaga çagyrylýar

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň uniwersitetlerine we kollejlerine okuwa girmek isleýän ýaş türkmenistanlylar “Prep4Sucess” maksatnamasynyň çäklerinde 18 hepdelik taýýarlyk okuwlaryna çagyrylýar. Güýz möwsüminde...

26629

Talyp — 2023: Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I. Býujet esasynda: 1. Başlangyç synplarda okatmak. 2. Mekdebe çenli bilim we terbiýe. II...

28309

Talyp-2023: Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär: I. Hünärmen maksatnamasy:...

10020

Talyp - 2023: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär: I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda): I. Sungatyň şekillendiriş...