1175

Aşgabatda TÜRKSOÝ-yň II teatr festiwaly geçiriler

Şu ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäherinde Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza ýurtlaryň II teatr festiwalyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Festiwalyň guramaçylyk meseleleri barada wise-premýer M.Mämmedowa anna...

13003

Aşgabatda Mary-Tejen-Aşgabat welosiped marafony tamamlandy

Şu gün — 3-nji iýunda Aşgabatda Türkmenabat ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Mary — Tejen — Aşgabat bölegi boýunça guralan welosiped marafony tamamlandy. Marafon 31-nji maýda Mary şäherinden badalga aldy. Onuň...

9985

“Nesil mebel” stol-stullaryň giň toplumyny hödürleýär

Döwrebap we ýokary hilli önümler hökman daşary ýurtlardan getirilen bolup, olaryň bahasy gymmat bolmalymy? “Nesil mebel” kärhanasynyň önümleri bilen tanşanlar bu babatda beýle pikir etmeýärler, çünki bu kärhananyň...

18376

+38° yssy bolar. Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çaklanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin....