8529

«Barbi» «Oskar» baýragyna hödürlener

«Warner Bros» studiýasy Greta Gerwigiň «Barbi» filmini Amerikanyň kinoakademiýasynyň «Oskar» baýragyna dalaşgär hökmünde hödürlär diýip, «Variety» habar berýär. «Barbi» iň gowy özboluşly ssenariýa baýragyna dalaşgärleriň...

9165

Teýlor Swift MTV VMA aýdym-saz dabarasynyň rekordyny goýdy

Aýdymçy Teýlor Swift «MTV VMA» aýdym-saz dabarasynyň rekordyny täzeledi. Bu barada «Page Six» neşiri habar berýär. Ol ýylyň klipi baýragyny dört gezek alan ilkinji aýdymçy boldy. Bu ýyl ol Anti-Hero» wideosy bilen...

21565

Älem gözeli bäsleşiginde ýaş çäklendirmesi aradan aýryldy

1952-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýän «Älem gözeli» gözellik bäsleşigi indi gyzlaryň ýokary ýaş çäklendirmesini aradan aýyrdy. Ozal gatnaşyjylar üçin ýaş çäklendirmesi bardy – 28 ýaş. Düzgünnamadaky üýtgeşmeler...

19018

461 mln dollar: Beýonse Madonnadan öňe geçdi

Beýonseniň Renaissance World konsert syýahaty taryhda iň girdejili zenan syýahaty boldy. Bu barada Hypebeast neşirine salgylanyp, esquire.kz habar berýär. Häzirki güne çenli aýdymçynyň bu konsert syýahatyndan gazanan...

11728

«Barbi» 2023-nji ýylda iň köp girdeji gazanan film boldy

Warner Bros. studiosynyň berýän habaryna görä, Margo Robbiniň çykyş eden “Barbi” komediýasy dünýäde 1,36 milliard dollar girdeji gazandy. Bu 2023-nji ýylyň iň uly netijesidir. Ondan öň iň köp girdeji gazanan taslama...

6330

“Barbi” täze sahnalar bilen IMAX-da hepdelik prokata çykar

Warner Bros. studiýasy 22-nji sentýabrda IMAX-da “Barbi” lentasyny çäkli hepdelik prokata çykarar. Bu barada “Variety” habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär. Neşir geljekki relizde titrlerden soň görkeziljek filmden...

9897

Robert De Niro 80 ýaşyny belledi

Aktýor Robert De Nironyň maşgalasy we ýakyn dostlary onuň doglan gününi bellemek üçin Nýu-Ýorka geldiler. Pol Makkartni we aýaly Nensi Şewel, režissýor Frensis Ford Koppola, aktýor Kristofer Uoken, kinoprodýuser...

7593

MTV VMA 2023 aýdym-saz bäsleşigine dalaşgärler belli boldy

Ýakynda geçiriljek MTV Video Music Awards baýragyna dalaşgärler mälim edildi. Billboard neşiriniň ýazmagyna görä, dalaşgärligiň sany boýunça Teýlor Swift öňdebaryjy boldy. 17-nji martdan bäri altynjy «Eras Tour» konsert...

7331

Megan Foks goşgular ýygyndysy neşir etmegi meýilleşdirýär

Aktrisa Megan Foks 7-nji noýabrda «Owadan oglanlar zäherli bolýarlar» diýlip atlandyrylýan goşgular ýygyndysyny çykarar diýip, gazeta.ru habar berýär. Bu «Jenniferiň bedeni» filminiň ýyldyzynyň edebiýat meýdanynda...

20249

Dreýk bir konsertde gazanan girdejisi boýunça rekord goýdy

Kanadaly repçi Dreýk Waşingtonda bir konsertiniň dowamynda 5 mln dollardan gowrak girdeji gazandy we ABŞ-de bir çykyşynda şeýle mukdarda pul gazanmagy başaran ilkinji aýdymçy boldy diýip, gazeta.ru habar berýär...

12798

“Barbi” we “Oppengeýmer” AMC-e rekord girdeji getirdi

Dünýäde iň uly kinoteatrlar ulgamynyň operatory AMC Entertainment 103 ýyllyk taryhynyň dowamynda petek satuwyndan iň ýokary hepdelik girdejini gazandy. Bu barada kompaniýanyň metbugat relizine salgylanyp, Interfaks...

7263

76-njy Kan kinofestiwalynyň ýeňijileri yglan edildi

Lazur derýasynyň kenaryndaky 76-njy Kann kinofestiwaly tamamlandy. “Altyn palma şahasyny” Jýustin Triýeniň “Aşak gaçyş traýektoriýasy” (Anatomie d'une chute) atly kazyýet dramasy aldy. Triýe Kannyň taryhynda Jeýn Kempiondan (“Pianino”)...

4879

«Oskar — 2024» baýragynyň senesi yglan edildi

Amerikanyň Kinematografiýa sungaty we ylymlar akademiýasy «Oskar» baýragynyň 96-njy gowşurylyş dabarasynyň geçiriljek senesini yglan etdi. Dabara 2024-nji ýylyň 10-njy martynda geçiriler. ABŞ-da 2023-nji ýylyň...

9774

«Beýik deňleýji 3» filminiň ilkinji treýleri çykdy

Sony Pictures studiýasy «Beýik deňleýji 3-iň» ilkinji treýlerini çykardy. Denzel Waşingtonyň gatnaşmagynda düşürilen ekşn trilogiýanyň tamamlaýjy bölümi 1-nji sentýabrda ekranlara çykar. Filmiň jemleýji bölüminde...