4958

Sabato de Sarno Gucci-niň täze döredijilik müdiri boldy

Italiýaly dizaýner Sabato de Sarno Gucci-niň täze döredijilik müdiri wezipesini eýeledi. Bu barada brendiň eýesi bolan Kering moda konglomeratynyň wekilleri resmi metbugat relizinde habar berdiler. Bu wezipede...

49885

Dünýäniň iň görmekli erkek adamsy aýdyldy

Iňlis aktýory Rege-Žan Peýj dünýäniň iň görmekli erkek adamsy diýlip yglan edildi diýip, Metro neşiri habar berdi. Londondaky Kosmetiki we plastiki hirurgiýa merkeziniň ýolbaşçysy doktor Žulian De Silwa «Bridžertonlar» serialyndan...

7306

2023-nji ýylyň «Oskar» baýragyna dalaşgärler belli boldy

Jeýms Kemeronyň “Awatar: Suwuň ýoly”, Stiwen Spilbergiň “Fabelmanlar” we Martin MakDonanyň “Inişeriniň Banşisi” filmleri “Iň gowy film” nominasiýasynda “Oskar” baýragyna dalaş ederler. Bu barada baýragyň guramaçylary...

28141

2023-nji ýylda çykmagyna garaşylýan filmler

Dünýäniň kino pudagy kem-kemden pandemiýadan öňki önümçilik derejesine gaýdyp gelýär we koronawirus sebäpli goýberilmegi gijikdirilen ähli taslamalary tomaşaçylara görkezmäge howlugýar. Şu ýyl köp sanly ilkinji...

24396

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...

71010

Dünýäniň iň owadan zenany saýlandy

Plastiki hirurg dünýäniň iň owadan zenanynyň adyny mälim etdi. Ol “Ýewany öldürip” teleserialynda oýnan aktrisa Jodi Komer boldy. Bu barada ITV habar berýär diýip, www.unian.net belleýär. Londondan lukman Julian...

27414

Parižiň ýokary moda hepdeliginde suwuk köýnek görkezildi

Parižde geçen Ýokary moda hepdeliginde adamyň endamyna spreý görnüşinde sepilýän köýnek bilen tanyşdyrdylar. Parižiň Coperni brendiniň görkezilişiniň soňlamasynda 25 ýaşly model Bella Hadid podiuma ýalaňaç diýen...

5514

Aşgabatda “Araçäksiz dizaýn” atly halkara sergi açyldy

11-nji oktýabrda Söwda-senagat edarasynda “Dizaýn — 2022” atly Aşgabat forumy we “Araçäksiz  dizaýn” atly halkara sergi açyldy. Paýtagtymyzyň häkimligi bilen ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň...

5635

“Dior” moda öýi ekologiýa baýragyna mynasyp boldy

“Dior” fransuz brendi “Forbes Fashion Week-iň” ekologiýa baýragy bilen sylaglandy. Bu barada “WWD” žurnaly ýazýar diýip, gazeta.ru belleýär. Parižde Trophee Forbes we OniriQ dabarasy geçirilip, onda “Dior” brendine...

11011

“Top Gan: Mewerik” Tom Kruzyň iň girdejili filmi boldy

24-nji maýda prokata çykan baş keşpde Tom Kruz bilen “Top Gan: Mewerik” filmi 290 mln dollar gazandy. Bu kinolenta aktýoryň karýerasyndaky iň köp girdeji gazanan film boldy. Bu barada “Deadline” habar berýär. Soňky...

10738

Gucci Italiýanyň iň gymmat moda brendi boldy

Britaniýanyň bazary öwreniji kompaniýasy Kantar Italiýanyň moda pudagynda iň gymmat brendleriň ýyllyk sanawyny düzüp, Gucci brendini sanawyň başynda goýdy. Bu barada “WWD” gazeti habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär...

3563

Givenchy moda öýüne 70 ýyl boldy

Bu brendiň taryhy 1952-nji ýylda Ýuber de Žiwanşiniň Givenchy-ny esaslandyrmagy bilen başlandy. Ilkinji kolleksiýadan soň abraýly neşirler täze brende üns berip başladylar. Şonda New York Times “Ýuber de Žiwanşi...