3202

77-nji Kann kinofestiwalynyň programmasy yglan edildi

Parižde 2024-nji ýylyň 14-nji maýyndan 27-nji maý aralygynda geçiriljek 77-nji Kann kinofestiwalyna gatnaşyjylaryň atlary yglan edildi. Esasy bäsleşige 19 film girdi, olaryň arasynda Frensis Ford Koppola, Kirill...

5399

“Joker: Iki adamlyk telbelik” filminiň treýleri çykdy

Warner Bros. “Joker: Iki adamlyk telbelik” filminiň ilkinji treýlerini hödürledi. 2019-njy ýylyň “Oskar” baýragyna eýe bolan filminiň dowamy 2024-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda dünýä prokatyna çykar. Bu barada film...

5709

2024-nji ýylyň Kann festiwalyny açjak film belli boldy

Lea Seýdunyň baş keşbi ýerine ýetirmegindäki “Ikinji akt” (Second Act) komediýasy 77-nji Kann kinofestiwalyny açar. Bu barada festiwalyň ýolbaşçylygyna salgylanyp, film.ru habar berýär. Bu filmiň režissýory hökmünde...

7734

76-njy Kan kinofestiwalynyň ýeňijileri yglan edildi

Lazur derýasynyň kenaryndaky 76-njy Kann kinofestiwaly tamamlandy. “Altyn palma şahasyny” Jýustin Triýeniň “Aşak gaçyş traýektoriýasy” (Anatomie d'une chute) atly kazyýet dramasy aldy. Triýe Kannyň taryhynda Jeýn Kempiondan (“Pianino”)...

4181

76-njy Kann kinofestiwalynyň resmi posteri görkezildi

Internet torunda 76-njy Kann kinofestiwalynyň resmi posteri peýda boldy. Şu ýyl kinofestiwal 16-njy maýdan 27-nji maý aralygynda geçiriler. Afişa üçin “Bulaşyklyk” filminden Katrin Denýowly kadr ulanyldy. Bu barada thecity...

5639

Kann kinofestiwalynyň netijeleri yglan edildi

Belgiýanyň "Ýakyn" (Close) filmi we Amerikanyň "Ýyldyzlar günorta çagy" (The Stars at Noon) filmleri 75-nji Kann kinofestiwalynda Gran-pri baýragyny paýlaşdylar. Filmleriň režissýorlary Lukas Dont bilen Kler Deni...

10605

Fransiýada 75-nji Kann kinofestiwaly açyldy

17-nji maýda, sişenbe güni agşam Kann halkara kinofestiwaly açyldy. Açylyş dabarasyny France 2 teleýaýlymy görkezdi. Festiwaly gurnaýjylar 2 müňden gowrak kinolentany gözden geçirmegiň netijesinde öz maksatnamalarynda...

2084

Fransiýada 74-nji Kann film festiwaly açyldy

Fransiýada iki ýyllyk arakesmeden soň Kann film festiwaly açyldy. Bu barada TASS habar berdi. "74-nji Kan film festiwaly öz işine başlaýar" -diýip, film festiwalynyň prezidenti Pýer Leskur dabaranyň başynda yglan...

  • «
  • »