Kewin Kostneriň “Gözýetimleri” Kannda görkeziler. Ol filmiň üstünde takmynan 40 ýyl işledi

  • 10.04.2024 22:25
  • 5058
Kewin Kostneriň “Gözýetimleri” Kannda görkeziler. Ol filmiň üstünde takmynan 40 ýyl işledi

Kewin Kostneriň Amerikanyň raýat urşunyň ilkinji ýyllary we ýurduň günbatar serhedinde ýaşaýan ýerli amerikan halklary barada gürrüň berýän “Gözýetimleri” 77-nji Kann film festiwalynyň meýilnamasyna goşuldy. Filmiň ilkinji görkezilişi 19-njy maýda bolar diýip, kino görkezilişiniň guramaçylarynyň saýtyna salgylanýan Film.ru habar berýär.

Taslamada baş keşbi ýerine ýetirýän Kostner “Gözýetimleriň” üstünde 1980-nji ýyllaryň ortalaryndan bäri işleýär. Ol iň soňky gezek filmini Kannda 2003-nji ýylda hödürledi ("Açyk giňişlik").
Täze taslamada Sienna Miller, Sem Wortington, Jena Meloun, Lýuk Wilson, Jowanni Ribizi, Denni Hýuston we başgalar hem surata düşdüler.
2024-nji ýyldaky Kann halkara film festiwaly 14-25-nji maý aralygynda geçiriler. Maksatnama 11-nji aprelde yglan ediler. Açylyşda Lea Seýdunyň oýnamagynda “Ikinji akt” komediýasy görkeziler. Şeýle hem bäsdeşlikden daşarda Jorj Milleriň “Furioslar” filminiň dünýäde ilkinji görkezilişi bolar.


düýn 20:26
4138

“Tapmaça-2” iki uik-endiň dowamynda 2024-nji ýylyň iň girdejili filmi boldy

Pixar studiýasynyň “Tapmaça-2” («Головоломка-2») multfilmi üstünligini artdyrmagyny dowam etdirýär. Ol prokatyň ikinji uik-endinde ABŞ-da 100 mln dollar ýygnap, 2024-nji ýylyň iň girdejili filmi boldy. Dünýädäki...

23.06.2024 18:09
17947

Aýa ýalandan gonuşyň surata düşürilişi baradaky filmiň treýleri çykdy

Sony Pictures Entertainment studiýasy baş keşpleri Skarlett Ýohanssonyň we Çenning Tatumyň ýerine ýetirmeginde “Maňa Aýy görkez” («Покажи мне Луну», “Fly me to the moon”) komediýa filminiň treýlerini hödürledi...

23.06.2024 16:24
2239

Disney+ “Tapmaça” animasion filminiň esasynda multserial taýýarlaýar

Disney+ striming hyzmaty meşhur “Tapmaça” («Головоломка») animasion filminiň esasynda multserial çykarar. Bu barada Entertainment Weekly bilen söhbetdeşlikde Pixar-yň döredijilik müdiri we franşizany dörediji Pit...

23.06.2024 15:17
8618

Russiýada “Uruş we parahatçylyk” romany esasynda iki sany täze film surata düşüriler

“Rossiýa” teleýaýlymy “Kinopoisk” we Start onlaýn-kinoteatrlary bilen bilelikde Lew Tolstoýyň “Uruş we parahatçylyk” (“Война и мир”) romany esasynda köp seriýaly filmi surata düşürmegiň üstünde işläp başlady diýip...