11987

DÇ-2022: Braziliýa Günorta Koreýanyň uly hasap bilen utdy

Futbol boýunça 2022-nji ýylyň dünýä çempionatynyň 1/8 tapgyrynda  Braziliýa Günorta Koreýadan üstün çykdy.  Dohada geçirilen duşuşyk 4:1 hasabynda tamamlandy. Braziliýadan Winisius Junior (7-nji minut), Neýmar...

28981

Türkmenistanda şu hepde gurak hem sowuk howa bolar

Dürli meteo saýtlar Türkmenistanda şu hepde garaşylýan howa barada dürli çaklamalary berýärler. Howanyň ýagdaýyna Russiýanyň ýewropa böleginiň merkezindäki aýazly antiseklon täsirini ýetirmegini dowam eder. «Meteožurnalyň»...

15742

Kataryň iň uly binasynda Peläniň gutulmagyny arzuw etdiler

Futbol boýunça üç gezek dünýä çempiony braziliýaly Pele üçin saglyk dileýän arzuw Kataryň beýikligi 300 metr bolan Aspire Tower binasyna çykaryldy. Bu barada TASS habar berýär. Binada “Pele, tizräk  aýag gal!”...

12455

Indiki ýyl Ilon Maskyň kompaniýasy adamlara çip oturdyp başlar

ABŞ-da geçen «Görkez we gürrüň ber» atly çärede Ilon Mask Neuralink kompaniýasynyň öňümizdäki alty aýyň içinde öz çipini adamyň kellesine implantasiýa edip biljekdigini habar berdi.  Çärede Mask kompaniýanyň adamlarda...

11760

Fýuri Çisorany ýeňip, WBC-niň çempiony titulyny gorady

Britaniýaly Taýson Fýuri watandaşy Derek Çisorany ýeňip, Bütindünýä Boks geňeşiniň (WBC) wersiýasyna görä agyr agramda dünýä çempiony titulyny gorady. Bu barada RIA Nowosti habar berýär. Londonyň “Tottenhem Hotspur”...

23885

Serdar Berdimuhamedow Katara bardy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şenbe güni Doha sapar bilen bardy. Döwlet Baştutany şeýle hem Katarda futbol boýunça dünýä çempionatynyň käbir duşuşyklaryna baryp görer. Türkmen Liderini hem-de...

27852

Katarda dünýäniň "iň owadan" düýesi saýlandy

Dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çäginde Katarda Qatar Camel Mzayen owadanlyk bäsleşigi boldy, onuň çäklerinde dünýäde "iň owadan" düýäni saýladylar. Çäre ýakyn gündogar ýurdunyň myhmanlaryny ýerli...