27

"Inter" möhletinden ir Italiýanyň çempiony boldy

"Inter" Seriýa A möwsüminiň gutarmagyna bäş tapgyr galanda Italiýanyň çempionatynda ýeňiji boldy. Sişenbe gününe geçilen gije (Aşg.) Simone Indzaginiň topary derbide "Milany" 2:1 hasabynda utup, skudetto eýe boldy...

5180

Huawei täze jübi Wi-Fi routerini hödürledi

Huawei kompaniýasy ykjam aragatnaşyk arkaly ýokary tizlikli internete girmegi üpjün edýän täze jübi Portable Wi-Fi 5 routerini hödürledi diýip, Mail.ru ýazýar. Router 4G ulgamy bilen işleýär, 195 Mbit/s-e we 105...

23013

Toyota Camry 2025: garaşylyşyndan arzan çykdy

Geçen hepde, haçanda täze Toyota Camry 2025 dilerlere ýaňy gelip başlanda, ulagyň LE bazalaýyn gibrid düzümli görnüşiniň bahasynyň azyndan 29 495 dollar boljakdygy habar berlipdi. Ýagny öňki wersiýasyndan 2000...

2654

Teýlor Swift täze aýdym-saz albomyny çykardy

Amerikaly aýdymçy Teýlor Swift “The Tortured Poets Department” ady bilen täze studiýa albomyny çykardy. Albom pop-ýyldyzynyň diskografiýasynda 11-nji boldy we ol iki bölekden durýar. Aýdymçy albomyň relizi barada...

9068

Sony Bravia boýun kolonkasyny hödürledi. Ol U şekilidir

Sony boýna dakylýan, adaty bolmadyk Bravia Theatre U göçme kolonkasyny hödürledi. Gizmoçina-nyň ýazmagyna görä, enjam adyna kybap U şekiline eýedir. Täze önüm batareýanyň güýji bilen 12 sagada çenli işläp biler...

16380

Merkezi Ýewropada we Balkanlarda yssydan soň gar ýagdy

Merkezi Ýewropada we Balkanlarda adaty bolmadyk yssy ýazdan, käbir sebitlerde temperaturanyň 30°C-e çenli gyzmagyndan soň, garaşylmadyk ýagdaýda gar ýagdy. Gar Awstriýa, Horwatiýa, Rumyniýa, Bosniýa we Gersegowina...