5171

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

2661

Saudi Aramco-nyň çärýek girdejisi 39% ýokarlandy

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet kompaniýasynyň III çärýekde arassa girdejisi 42,4 mlrd dollar boldy, bu bolsa bir ýyl ozalkydan ($30,4 mlrd) 39,5% köpdür. Bu barada kompaniýa salgylanyp, interfax.ru habar...

10889

Türkmenistanda ýangyç mazudy polat çeleklerde saklanar

Hökümetiň 16-njy oktýabrda geçirilen mejlisinde wise-premýer Ş.Abdrahmanow “Türkmennebit” döwlet konserniniň degişli kärhanasynyň üsti açyk ýer ammarlarynda saklanýan ýangyç mazudynyň hapalanmagynyň, şeýle-de daşky...

8136

ABŞ-da sentýabrda rekord 2,8 mlrd kub metr gaz çykardylar

Sentýabrda tebigy gazyň çykarylyşynyň möçberi gije-gündiziň dowamynda rekord 2,8 mlrd kub metre ýetdi. Netijede, ABŞ-da gazyň ätiýaçlygy 12,1 mlrd kub metr boldy. Bu barada Energetika ministrliginiň energetika...

9062

«Türkmengaz» DK Russiýadan turba önümlerini satyn alar

«Türkmengaz» döwlet konserni dürli görnüşli turba önümlerini satyn almak barada Russiýa Federasiýasynyň «Трубная металлургичeская компания» jemagat paýdarlar jemgyýeti bilen şertnama baglaşar. Munuň üçin ygtyýar...

3957

Ýewropada gazyň bahasy 1 müň kub metrine 3500 dollara ýetdi

Ýewropada gazyň birža bahalary 1 müň kub metrine 3500 dollardan geçdi. Bu barada 26-njy awgustda Londonyň ICE biržasynyň söwdalaşyklarynyň netijeleri habar berýär. Niderlandlarda TTF habynda sebtýabrdaky fýuçersleriň...

21484

Geçen alty aýda iň köp nebit gazyp alan ýurtlar mälim edildi

Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Russiýa we Saud Arabystany Patyşalygy şu ýylyň geçen alty aýynda dünýäniň iň köp nebit gazyp alýan 3 ýurdy boldy. Bu barada rus tarapynyň resmi çeşmelerine salgylanyp, “Trend” agentligi...

3847

OPEK+ täze şertnamanyň üstünde işläp başlar

Ýakyn wagtda OPEK+ 2022-nji ýyldan soňky döwür üçin täze şertnamanyň üstünde işläp başlamak bilen, ony has netijeli etmegi maksat edinýär. Bu barada Saud Arabystanynyň energetika ministri şazada Abdel Aziz ben...

6676

Saudi Aramco II çärýekde arassa girdejisini 90% ýokarlandyrdy

Saud Arabystanynyň döwlet nebit kompaniýasy Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde dünýäde nebitiň bahalarynyň ýokarlanmagy netijesinde arassa girdejisini 90% ýokarlandyrdy. Bu barada kapital...