1326

Braziliýa 2024-nji ýylda OPEK+ bileleşigine goşular

Braziliýa 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan OPEK+ bileleşigine goşular. Report agentliginiň belleýşi ýaly, bu barada çeşmelere salgylanyp, Reuters agentligi habar berdi. Häzir OPEK+ bileleşigi 23 ýurdy, şol sanda dünýäniň...

7003

Ýakynda saud wekiliýeti Türkmenistana sapar bilen geler

Türkmenistan 2023-nji ýylyň dekabrynda Saud Arabystany Patyşalygynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Halkara ykdysady forumyna hormatly myhman hökmünde çagyryldy. Bu barada ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik...

4469

Türkmenistan Parižde maýa goýum forumyny geçirer

2024-nji ýylyň 24-25-nji aprelinde Fransiýanyň paýtagty Parižde Türkmenistanyň energetika maýa goýum forumy geçiriler. Halkara forum «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmenengeologiýa» döwlet...

5923

TNGIZT-de iki sany gaz turbina desgasy ulanyşa giriziler

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda innowasiýa tehnologiýalary esasynda gurlan elektrik energiýasyny öndürýän iki sany gaz turbina desgasyny ulanmaga bermek boýunça işler alnyp barylýar...

3841

OGT — 2023 halkara forumyna gatnaşyk rekord dereje boldy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2023» atly halkara maslahatyna we sergisine rekord derejede gatnaşyjy bardy. Bu barada çäräniň jemi boýunça geçirilen metbugat maslahatynda forumyň guramaçylary habar berdi diýip...

18446

Dragon Oil Türkmenistanda hem Yrakda önümçiligini artdyrýar

Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki ilçisi Serdarmämmet Garajaýew duşenbe güni Dubaýda geçirilen Dragon Oil kompaniýasynyň täze logotipini tanyşdyryş dabarasyna gatnaşdy. Dabarada kompaniýa nebit önümçiligini...

22021

«Türkmengaz» döwlet konsernine täze başlyk bellenildi

Prezident Serdar Berdimuhamedow döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesine Maksat Babaýewi belläp, ony konserniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy. «Türkmengaz» DK-nyň öňki ýolbaşçysy...

14032

Türkmen nebitiniň Azerbaýjana eskporty 4 esseden gowrak artdy

2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda Türkmenistan Azerbaýjana çig nebitiň 119,2 müň tonnasyny eksport etdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäkiden 4,4 esse köpdür diýip, Trend agentligi habar berýär. Eksportyň...