5587

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

11041

Türkmenistanda ýangyç mazudy polat çeleklerde saklanar

Hökümetiň 16-njy oktýabrda geçirilen mejlisinde wise-premýer Ş.Abdrahmanow “Türkmennebit” döwlet konserniniň degişli kärhanasynyň üsti açyk ýer ammarlarynda saklanýan ýangyç mazudynyň hapalanmagynyň, şeýle-de daşky...

21764

Geçen alty aýda iň köp nebit gazyp alan ýurtlar mälim edildi

Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Russiýa we Saud Arabystany Patyşalygy şu ýylyň geçen alty aýynda dünýäniň iň köp nebit gazyp alýan 3 ýurdy boldy. Bu barada rus tarapynyň resmi çeşmelerine salgylanyp, “Trend” agentligi...

4044

OPEK+ täze şertnamanyň üstünde işläp başlar

Ýakyn wagtda OPEK+ 2022-nji ýyldan soňky döwür üçin täze şertnamanyň üstünde işläp başlamak bilen, ony has netijeli etmegi maksat edinýär. Bu barada Saud Arabystanynyň energetika ministri şazada Abdel Aziz ben...

6586

OPEC+ ýurtlary sentýabrda nebitiň çykarylyşyny artdyrar

Nebiti eksport edýän ýurtlaryň we oňa girmeýän döwletleriň (OPEC+) guramasynyň ministrleri sentýabr aýynda çig malyň çykarylyşyny gije-gündiziň dowamynda 100 müň barrele çenli artdyrmagy şertleşdiler. Bu barada...