3605

Ýelizaweta II-niň Jaguar-y 39200 funt sterlinge satyldy

Ýelizaweta II-niň münen doly priwodly Jaguar-y auksionda 39 müň funt sterlingden gowrak pula satyldy. Iňlis şa zenany 2009-njy ýylda goýberilen bu ulagyň ilkinji we ýeke-täk eýesi bolupdyr diýip, MIR24 habar berýär...

18326

Germaniýa telefon öýjagazlary bilen hoşlaşýar

Germaniýanyň Deutsche Telekom tellekommunikasiýa kompaniýasy 142 ýyl ulanyşdan soň ýurtda taksofonlaryň ulanylyş döwrüniň tamamlanýandygyny mälim etdi. Häzirki wagtda ýurtda 12 müň taksofon henizem işleýär, ýöne...

34990

Dünýädäki iň garry pişik Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Britaniýadan Flossi atly pişik dünýäde häzirki wagtda ýaşaýan iň garry pişik diýlip ykrar edildi. Häzir onuň ýaşy 26 ýyl we 316 gün. Bu barada moya-planeta.ru habar berýär. Flossi 1995-nji ýylda Mersisaýdda doguldy...

11168

GTA 6-nyň çykjak ýyly belli boldy

Microsoft-a ygtyýar berlen, Activision-Blizzard-y satyn almak boýunça geleşigiň Beýik Britaniýada dowam edýän  derňewiniň çäklerinde GTA-nyň 2024-nji ýylda çykjakdygy aýdylýar.  Bu barada Gamesradar habar berýär...

9428

PlayStation 6-nyň çykjak senesi belli boldy

Sony indiki nesliň konsolyny 2027-nji ýyldan bärde çykarmaz. Bu barada Eurogamer portaly habar berdi diýip, gazeta.ru ýazýar. PlayStation 6-nyň çykjak möhleti baradaky maglumat Beýik Britaniýada Microsoft bilen...

11330

Ronaldu 500 mln abunaçysy bolan dünýäde ilkinji adam boldy

Portugaliýanyň milli futbol ýygyndysynyň we Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” klubunyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu Instagram-da 500 mln abunaçy belliginden geçen dünýäde ilkinji adam boldy. Bu barada rport.ria.ru habar...

21982

Samsung Galaxy A54 Galaxy S23-iň bezegine eýe bolar

Onleaks niki bilen tanalýan insaýder Stiw Hemmerstoffer (Steve Hemmerstoffer) Samsung-yň geljegi bar ortabaha Galaxy A54 modeliniň oňat hilli şekilini çap etdi. Uly şekilde görkezilen modeliň haýsy modeldigini...

21635

ABŞ-da Stiw Jobsuň köne şypbygy 218 müň dollara satyldy

Apple kompaniýasyny esaslandyryjy Stiw Jobsuň 1970-1980-nji ýyllarda geýen şypbygy ABŞ-da auksionda 218 750 dollara satyldy. Bu barada duşenbe güni CNN telekompaniýasy habar berdi. Birkenstock brendiniň sandalynyň...

5071

Louis Vuitton brendi Parižde özüniň ilkinji otelini açar

Direktorlar geňeşiniň başlygy we baş ýerine ýetiriji direktor Maýkl Berk Vuitton-yň korporatiw ofislerini myhmanhana we söwda toplumlaryna öwürmek boýunça meýilnamalaryny äşgär etdi. Bu barada WWD habar berýär...

11392

MTV Europe Music Awards ýylyň ýerine ýetirijisini saýlady

MTV Europe Music Awards baýragynyň netijeleri jemlendi. Bu barada aýdym-saz baýragynyň resmi Twitter akkauntyna salgylanyp, novosti.kg habar berýär. Şeýlelikde, Teýlor Swift ýylyň iň gowy ýerine ýetirijisi boldy...

16159

Nýu-Ýork Täze ýyla taýýarlanyp başlady

Nýu-Ýork Täze ýyla taýýarlyk görüp başlady. Baş Roždestwo arçasy Manhettene getirildi. Bu barada novosti.kg belleýär. Roždestwonyň we Täze ýylyň nyşany 50 müňden gowrak yşyklandyryjy, onuň depesi bolsa tas üç metr...

18833

Türkmenistanda Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi

Şu gün, 13-nji noýabrda Türkmenistanyň ähli künjeginde Hasyl toýy giňden bellenildi. Baýramçylyk mynasybetli esasy dabaralar Aşgabatdaky «Mekan» köşgünde geçirildi. Belläp geçsek, 12-nji noýabrda ýurdumyzyň obasenagat...

8000

Şumaheriň çempionlyk Formula-1 ulagy rekord baha satyldy

2003-nji ýylda «Formula-1» klasly ulag ýaryşlary boýunça dünýä çempiony bolan nemes türgeni Mihael Şumaheriň Ferrari toparynyň bolidi Sotheby's auksionynda 14,6 mln dollar bahadan satyldy diýip, Forbes habar berýär...