logo

Reklama hyzmaty

Banner reklama

Siziň reklamaňyzy - TMCARS saýtda we mobile wersiýalarda banner görnüşde ýerleşdirmek mümkin.
Saýtda, mobile wersiýalarda ýerlerini we görnüşini dürli-dürli isleýşiňiz ýaly ýerleşdirip bolýar.
Banner reklama ýerleşdirmek isleseňiz cleancodetm@gmail.com boýunça habarlaşyp bilersiňiz.

VIP Bildiriş

VIP statusly bildirişleriň tiz satylmak mümkinçiligi ýokarydyr.
VIP statusly bildirişler 3 günüň dowamynda esasy sanawyň başynda ýerleşýär hem-de reňki we görnüşi boýunça tapawutlanýar.
Mundan başga-da VIP statusly bildirişler, saýtda sahypanyň sag tarapynda ýerleşýär, mobile wersiýalarda hem baş sahypada görünýär.