38225

LC Waikiki-niň 1+1 aksiýasynyň gutarmagyna 2 gün galdy

LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükanynyň yglan eden «1+1» aksiýasynyň tamamlanmagyna 2 gün aldy. Aksiýa 17-nji sentýabrda (17-si hem girýär) gutarar. Aksiýa laýyklykda, dükandan islendik 1 haryt alan müşderä...

15023

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (11.09 — 17.09)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän...