2424

Türkmenistanda ýapon filmleriniň 7-nji festiwaly geçiriler

Türkmenistanda ýapon filmleriniň 7-nji festiwaly geçiriler. Festiwal 15-17-nji dekabr aralygynda paýtagtymyzyň «Aşgabat» kinoteatrynda geçiriler. Açylyş dabarasy 15-nji dekabrda 17:30-da bolar. Türkmenbaşy şäheriniň...

26289

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (04.12 — 10.12)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Günorta...

28295

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (27.11 — 03.12)

Türkmenistana aram salkyn howa aralaşdy. Howanyň ortaça temperaturasy gündizlerine +12 gradus bolar. Hepdäniň dowamynda gijelerine howanyň sowamagyna garaşylýar. Daşoguz welaýatynda gijelerine howanyň temperaturasy...

20478

Serdar Berdimuhamedow ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

4-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ähli sebitlerini gurşap alan ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy. Şeýle hem döwlet Baştutany ahalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça alnyp...

32568

Türkmenistanda şu hepde garaşylýan howa maglumaty

31-nji oktýabrdan Tü­rkmenistanda ortaça temperatura +21 dere­jä çenli peseler. Muny Gismeteo meteoro­logiýa çeşmesiniň ma­glumatlary delillend­irýär. Aşgabatda sişenbe gü­ni iň ýokary tempera­tura +21 derejä çenli...

23361

Balkanly nebitçilere täze jaýlaryň açarlary gowşuryldy

Balkan welaýatynyň merkezi Balkanabat şäherinde «Türkmennebit» döwlet konserniniň Günbatar sebitdäki edara-kärhanalarynyň nebitçileri üçin her biri 16 maşgala niýetlenen, iki gatly, iki sany täze ýaşaýyş jaýy ulanmaga...