11769

Magtymguly etrabynda täze çagalar dynç alyş merkezi açyldy

31-nji maýda Magtymguly etrabynda “Arkadagly nesiller” döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň gurlup ulanmaga berilmegi mynasybetli dabara geçirildi. Mälim bolşy ýaly, durmuş, ykdysady we medeni ösüşde iň ýokary...

18357

+38° yssy bolar. Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çaklanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin....

22825

Türkmenbaşyda iň köp energiýa tygşytlaýan mekdep saýlandy

«Ýewropa Bileleşigi – Türkmenistan: Durnukly energiýa günleri» möwsüminiň çäginde Balkan welaýatyň Türkmenbaşy şäherindäki 10-njy orta mekdep şäherdäki orta mekdepleriň arasynda iň tygşytly energiýa sarp ediji...

13091

Belavia Türkmenistana uçuşlarynyň sanyny iki esse artdyrar

Belavia belarus awiakompaniýasy Minsk - Türkmenbaşy - Minsk ugry boýunça gatnawlarynyň sanyny wagtlaýyn artdyrar. 2024-nji ýylyň 12-nji awgustyndan 2-nji sentýabry aralygynda awiagatnawlar hepdede iki gezek ýerine...

14867

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (01.04 - 07.04)

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +6... +8 gradusdan, +11... +13 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +15... +17 gradusdan +24... +26...

14704

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (18.03 - 24.03)

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +4... +6 gradusdan, +9... +11 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +14... +16 gradusdan +20... +22 gradus aralygynda...