13168

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň adyndan we hut öz adyndan Kasym-Žomart Tokaýewe Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine...

15497

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistana iş sapary bilen bardy

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin, iş sapary bilen Özbegistan Respublikasynyň...

18703

Wladimir Putin Gurbanguly Berdimuhamedowy orden bilen sylaglady

3-nji noýabrda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» diýen ordeni...

26379

Gurbanguly Berdimuhamedow Moskwa bardy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa bardy. Russiýanyň habar beriş serişdeleriniň habar bermegine görä, dostlukly sapar 3 günläp...