60878

Türkmen halkynyň Milli Lideri nähili hukuklara eýe?

«Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow...

35443

Arkadag şäherindäki metjidiň ýanynda okuw medresesi gurlar

15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde alnyp barylýan işleriň depgini hem-de Ahal...

13639

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň adyndan we hut öz adyndan Kasym-Žomart Tokaýewe Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine...