4369

Häzire çenli iPhone satuwy tas 2 trln dollara ýetdi

Apple kompaniýasy iPhone döredilenden bäri tas 2 trln dollarlyk smartfon satdy. Stocklytics.com we Statista tarapyndan hödürlenen maglumatlar häzirki wagtda görkezijiniň 1,95 trln dollardygyny görkezýärler, ýagny...

2437

X sosial ulgamy Türkiýede wekilhanasyny açdy

X (öň Twitter) sosial ulgamy Türkiýäniň häkimiýetleriniň birnäçe gezek talap etmegi netijesinde respublikada öz wekilhanasyny açdy. Bu barada transport ministri Abdulkadir Uraloglu habar berdi diýip, TASS ýazýar...

2232

Huawei Hytaýda planşet satuwy boýunça Apple-den öňe geçdi

Huawei kompaniýasy Hytaýyň smartfon bazarynda öz ornuna çalt depginde gaýdyp gelýär. Täze maglumatlar munuň planşet bazarynda-da şeýledigini görkezdi. IDC kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň birinji çärýeginde...

5098

Bloomberg Apple-iň ýolbaşçysy wezipesine dalaşgärleri aýtdy

Apple korporasiýasynyň baş müdiri Tim Kuk günlerde bir gün işinden çekiler, onuň oruntutary bolmaga iň ýakyn adam bolsa enjam üpjünçiligini işläp taýýarlamak bölüminiň başlygy Jon Ternus hasaplanýar diýip, çeşmelere...

26120

Dünýäniň iň baý adamlary haýsy şäherleri saýlap alýarlar?

Halkara konsalting kompaniýasy New World Wealth analitik kompaniýasy bilen bilelikde şu ýylda “dünýäniň iň baý şäherleriniň” reýtingini düzdi. Sanawda şäherler ýaşaýan millionerleriň, sentimillionerleriň we milliarderleriň...

3307

Samsung smartfon bazarynda öňdeligi dowam edýär

Canalys kompaniýasynyň analitikleri smartfon bazarynda birinji çärýegiň netijesini jemlediler. Samsung Apple-den arany açyp, öňdebaryjylygy gaýdyp aldy diýip, ixbt.com habar berýär.  Çärýekde jemi 296,2 mln smartfon...

4101

Samsung-yň girdejisi 900%-den gowrak ýokarlandy

Günorta Koreýanyň Samsung Electronics elektronika ägirdi birinji çärýekde amal girdejisiniň 900%-den gowrak ýokarlandygyny habar berdi. IXBT-iň ýazmagyna görä, muňa ýat çipleriniň bahalarynyň öňki durkuna gelmegi we...

7454

iPhone satuwy soňky alty ýylda iň pes derejäni görkezdi

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) portalynyň analitikleri ABŞ-da iPhone satuwynyň 33%-e çenli peselendigini hasaba aldylar. Bu soňky alty ýylyň içinde iň pes görkezijidir diýip, Appleinsider neşiri...