3013

Google täze domenleri satmagy bes etdi

Google şu ýylyň başynda Squarespace-e satylandan soň, Google Domain platformasynda täze domenleri satmagy bes etdi. 2023-nji ýylyň 7-nji sentýabryndan güýje giren bu üýtgeşme, potensial müşderileri domen satyn...

6491

Ýandeks mebel önümçiligi bilen meşgullanar

2023-nji ýylyň ahyryna çenli «Ýandex Market-iň» hödürleýän hyzmatlarynyň gerimi kompaniýanyň özi tarapyndan taýýarlanan we öndürilen mebeller bilen giňeler. Bu barada «Kommersant» neşiri habar berýär. IKEA-nyň...

15502

Apple Hindistanda iPhone 15-iň önümçiligini ýola goýdy

«Apple» «Foxconn» zawodynda Hindistanda «iPhone 15» öndürip başlady. Bu barada «Bloomberg» habar berýär we munuň işläp düzüjiniň önümçiligini diwersifikasiýalaşdyrmak strategiýasynyň bir bölegidigini belleýär....

9522

«Barselona» futbol kluby Web3-i we blokçeýni ösdürer

Sport guramasynyň metbugat beýanatynda Ispaniýanyň “Barselona” futbol kluby Liberto Football Finance AG-den we Nipa Captial BV-den 120 million ýewro (132 million dollar) toplady diýilýär. Klubuň prezidenti Žoan...

12479

Nike iň meşhur krossowka brendi diýip atlandyryldy

Nike kompaniýasy krossowka bazarynyň 18 %-ni eýeleýär we bu ugurda öňdebaryjydyr. Bu barada Statista habar berilýär. Statista Market Insights-yň habaryna görä, ikinji orunda Nike-yň eýeçiligindäki we bazaryň 11...

16386

Samsung öz watanynda iPhone-dan yza galdy

Günorta Koreýada ýaşlaryň ýarsyndan gowragy «Android» bilen işleýän smartfonlaryň ýerine «iPhone» ulanmagy makul görýärler diýip, lenta.ru habar berýär. Žurnalistleriň geçiren barlaglarynyň netijesinde «Apple»...

6547

BMW II çärýekde girdejisini 7% ýokarlandyrdy

Bayerische Motoren Werke AG ikinji çärýekde girdejisini 7% ýokarlandyrdy. Kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylyşy ýaly, geçen çärýek onuň girdejisi geçen ýylyň degişli döwründäki 34,77 mlrd ýewro bilen deňeşdirilende...

3341

II çärýekde Adidas-yň arassa girdejisi 3,5 esse azaldy

Sport harytlaryny öndüriji Adidas AG 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde arassa girdejisini bir ýyl ozalky 294 mln ýewrodan 84 mln ýewro çenli azaltdy. Bu barada kompaniýanyň hasabatynda aýdylýar diýip, interfax.ru...

5543

Coca-Cola II çärýekde girdejisini 6% ýokarlandyrdy

Dünýäde iň uly alkogolsyz içgileri öndüriji bolan Coca-Cola Co. amerikan kompaniýasy 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde arassa girdejisini 34%, girdejisini 6% ýokarlandyrdy. Kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylyşy...

27249

Ilon Mask dünýäniň iň baý adamy diýen adyny gaýdyp aldy

Forbes neşiriniň milliarderleriniň sanawyna görä, Ilon Mask şu hepde fransuz magnaty Bernar Arno bilen «bäsdeşliginde» dünýäniň iň baý adamy diýen ady yzyna gaýdyp aldy. Maska Tesla-nyň paýnamalarynyň dikeldilmegi...

13716

Mask Twitter-iň Meta garşy arzasyny tassyklady

Twitter-iň eýesi Ilon Mask kompaniýanyň 5-nji iýulda Twitter-iň bäsdeşi hökmünde görülýän Threads onlaýn platformasyny işe girizen Meta korporasiýasyna garşy kazyýete şikaýat bilen ýüz tutjakdygyny tassyklady....

4339

Samsung-yň ikinji çärýekdäki operasion girdeji 96% azaldy

Deslapky maglumatlara görä, Günorta Koreýanyň Samsung Electronics korporasiýasynyň umumy operasion girdejisi 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, takmynan, 96 göterim...

17215

Dünýädäki iň gymmat brendiň ady belli boldy

Amerikanyň Apple korporasiýasy ýene-de dünýäniň iň gymmatly brendine öwrüldi, onuň gymmaty 880 milliard dollardan geçýär, muňa Kantar BrandZ-yň geçiren gözlegleriniň netijeleri şaýatlyk edýär. Hasabatda: "Apple...

11398

Monakoda “Dünýäniň telekeçisi” kesgitlenildi

Monakoda geçirilen sylaglama dabarasynda EY-nyň “Dünýäniň telekeçisi 2023” halkara bäsleşiginiň ýeňijisi yglan edildi. Ol ýarym geçirijileri öndürmek üçin möhüm düzüm bölegi bolan kremniý plastinasyny çykarýan...

6177

Apple indi enjamlarynda Intel çiplerini ulanmaýar

Apple Intel prosessorlaryny ulanmakdan ýüz öwrüp, kompýuterleriniň öz ARM prosessorlaryna geçmegini üstünlikli tamamlady. Bu baradaky maglumat kompaniýanyň resmi web sahypasynda peýda boldy. Mac kompýuterlerine we...

24957

Reuters: Neuralink-iň bahasy 5 milliard dollara ýetdi

Ilon Maskyň Neuralink neýrotehniki kompaniýasynyň bahasy, adamyň beýnisine çip ornaşdyrmak boýunça kliniki synaglary geçirmek üçin rugsat alandan soň, 5 milliard dollara barabar boldy. Bu barada Reuters  agentligi...

29894

Ilon Mask ýene-de dünýäniň iň baý adamy

Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň esaslandyryjysy, şeýle-de Twitter kompaniýasynyň eýesi Ilon Mask Bloomberg agentliginiň wersiýasy boýunça dünýäniň iň baý adamlarynyň reýtinginde ýene-de birinji orna gaýdyp geldi...