16445

Indiki ýyl Ilon Maskyň kompaniýasy adamlara çip oturdyp başlar

ABŞ-da geçen «Görkez we gürrüň ber» atly çärede Ilon Mask Neuralink kompaniýasynyň öňümizdäki alty aýyň içinde öz çipini adamyň kellesine implantasiýa edip biljekdigini habar berdi.  Çärede Mask kompaniýanyň adamlarda...

9209

Twitterde Donald Trampyň sahypasy dikeldildi

Şenbe güni telekeçi Ilon Mask tarapyndan ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Trampyň Twitterdäki sahypasynyň blokdan açylandygy yglan edilen badyna Trampyň akkaunty ýene-de hereket edip başlady. Trampyň 2009-njy ýylyň...

3380

Twitter hatlara uzyn tekstleri berkitmäge rugsat berer

Twitter sosial torunyň ulanyjylary öz habarlaryna uzyn tekstleri berkidip bilerler, bu mümkinçiligi adybir kompaniýanyň täze ýolbaşçysy Ilon Mask mälim etdi. «Basym Twitter twitlere uzyn tekstleri berkitmäge mümkinçiligi...

9985

Mask Twitteriň direktorlar geňeşini işden boşatdy

Telekeçi Ilon Mask 27-nji oktýabrda Twitter kompaniýasyny alandan soň, onuň direktorlar geňeşini işden boşatdy. Bu barada ABŞ-nyň Gymmatly kagyzlar we biržalar boýunça komissiýasynyň (SEC) bazasynda ýerleşdirilen...

12882

Ilon Mask Twittere ýolbaşçy boldy

Telekeçi Ilon Mask Twitter kompaniýasyna ýolbaşçy boldy, öňki ýolbaşçylyk bolsa onuň ştab-kwartirasyny terk etdi. Bu barada penşenbe güni CNBC teleýaýlymynyň habarçysy Dewid Feýber çeşmelere salgylanyp, habar berdi...

13083

Ilon Mask adama meňzeş robotyň prototipini görkezdi

Tesla kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask adam şekilli robot Optimus-yň prototipini görkezdi. Bu barada TASS habar berýär. “Tesla-da emeli intellekt güni” çäresiniň dowamynda robotyň synag prototipi sahna çykyp...

14288

Forbes: Ilon Mask iň baý amerikalylaryň sanawynda birinji

Tesla Inc.-iň esaslandyryjysy we ýolbaşçysy Ilon Mask Forbes žurnalynyň wersiýasy boýunça 400 sany baý amerikalylaryň sanawynda birinji setire geçdi. Maskyň baýlygy bir ýylyň içinde 60 mlrd dollardanam artdy we...

12680

Ilon Maskyň internedi uçarda synagdan geçirildi

Ilon Maskyň SpaceX kompaniýasy öz Starlink hemra ulgamynyň 9000 metr töweregi belentlikde - uçaryň bortunda Netflix-e we YouTube-a elýeter bolup biljekdigini synagdan geçirip görkezdi. Starlink hemra internedini...

8337

Tesla Optimus atly robotyň ellerini görkezdi

Tesla kompaniýasynyň çap eden tizerinde Optimus diýip atlandyrylan robot-gumanoidiň elleri şekillendirilipdir. Onuň resmi taýdan ilkinji görkezilişi 30-njy sentýabrda geçer diýip, Electrek ýazýar.   Häzirlikçe...

10869

Mask Twittere garşylyklaýyn arza berdi

Amerikaly telekeçi Ilon Mask Twitter kompaniýasyna garşy arzasyny mälim etdi. Ozal Twitteriň ýolbaşçylary milliarderiň sosial tory satyn almak boýunça 44 milliardlyk geleşigi tamamlamagyny gazanmak üçin ony kazyýete...