7073

Neuralink adam beýnisine ilkinji implanty oturtdy

Telekeçi Ilon Maskyň Neuralink neýrotehnologiýa kompaniýasy 28-nji ýanwarda ilkinji gezek adam beýnisine implant oturtdy. Bu barada TASS habar berýär. “Ilkinji adam implant aldy, dikeldiş [operasiýadan soň] gowy...

6513

Mask Tehasda tehniki uniwersiteti açar

Amerikaly milliarder Ilon Mask ABŞ-nyň Tehas ştatynyň Ostin şäherinde tehniki uniwersitet açmagy meýilleşdirýär. Report agentliginiň bellemegine görä, bu barada Maskyň The Foundation haýyr-sahawat guramasynyň salgyt...

20622

Bloomberg dünýäniň iň baý 500 adamynyň sanawyny çap etdi

Bloomberg agentligi iň iri telekeçileriň maliýe baýlyklary baradaky maglumatlary hödürleýän «Millionerleriň indeksini» neşir etdi. Dünýä sanawynda birinji orun 2023-nji ýylyň başyndan bäri maýasyny 85,8 milliard dollar artdyran Ilon Maska degişlidir...

10299

Ilon Mask barada film surata düşüriler

Režissýor Darren Aronofski milliarder Ilon Mask barada biografik film surata düşürer. Bu barada “Variety” neşirine salgylanyp, rbc.ru habar berýär. Ssenariýa işewüriň žurnalist Uolter Aýzekson tarapyndan ýazylan...

12017

Iň arzan Tesla awtoulagy Germaniýada öndüriler

Tesla Germaniýada iň elýeter elektrik awtoulagyny öndürer. InsideEVs -iň habaryna görä, kompaniýanyň başlygy Ilon Mask degişli beýannama berdi. Awtoulagyň takmynan bahasy 25 müň dollar. Şeýle hem Mask, Cybertruck...

14370

“Fortune” Ilon Maskyň X kompaniýasynyň bahasyny aýtdy

Ilon Maskyň X kompaniýasy (öň Twitter) 19 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar. Bu barada “Fortune” amerikan žurnalyna salgylanyp, TASS habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, platforma häzir 19 mlrd dollar bilen...

20728

Ilon Mask bir günde 16 mlrd dollar ýitirdi

«Forbes-iň» sanawyna görä, ABŞ-nyň iň baý adamy, milliarder we telekeçi Ilon Mask bir günde 16,1 milliard dollar ýitirdi. Muny «Bloomberg» agentligi tarapyndan düzülen milliarderleriň görkezijisindäki maglumatlar...

10010

Ilon Mask IAF Bütindünýä kosmos baýragy 2023-e eýe boldy

SpaceX kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask Bakuwda geçirilen 74-nji Halkara astronawtika kongresinde 2023-nji ýylyň abraýly IAF Bütindünýä kosmos baýragynyň eýesi boldy. Bu barada ixbt.com habar berýär. Bu baýrak...

5626

Universal Pictures «Mask» dokumental filmini görkezer

«Universal Pictures» kinokompaniýasy Oskar baýragynyň eýesi Aleks Gibniniň «SpaceX» we «Tesla» kompaniýalaryny esaslandyryjy Ilon Mask hakynda «Mask» atly dokumental filminiň halkara hukugyna eýe boldy. Bu barada...

14926

Forbes: Ilon Mask ýene-de ABŞ-nyň iň baý adamy boldy

Ilon Mask Forbes žurnaly tarapyndan her ýyl düzülýän ABŞ-nyň iň baý 400 adamlarynyň sanawynda ýene-de birinji orny eýeledi. Neşir SpaceX-iň we Tesla-nyň eýesiniň baýlygynyň 251 milliard dollara barabar bolandygyny...

5158

Mask X (öňki Twitter) sosial ulgamyny doly tölegli eder

Ilon Mask ozal Twitter ady bilen tanalýan X sosial ulgamynyň geljekde doly tölegli boljakdygyny aýtdy. Milliarder Ysraýylyň premýer-ministri Binýamin Netanýahu bilen göni ýaýlymda aragatnaşyga çykanda meýilleşdirilen...

8955

Mask: X sosial ulgamynda ses we wideo jaňlar peýda bolar

X sosial ulgamynda (öňki Twitter) ses we wideo jaňlarynyň funksiýasy peýda bolar. Muny ulgamyň eýesi Ilon Mask mälim etdi. Mask X-daky sahypasynda "X-da wideo we sesli jaňlar peýda bolar" -diýip, bu aýratynlygyň...

25145

Ilon Mask Sukerberg bilen söweşiň geçiriljek ýerini aýtdy

Amerikaly işewür Ilon Mask sosial ulgamlardaky sahypasynda milliarder Mark Sukerberg bilen söweşiniň Italiýada geçiriljekdigini aýtdy. Muny gazeta.ru ýetirýär. “Söweş meniň gaznam we Sukerbergiň gaznasy tarapyndan...