38806

Dünýäniň iň gymmat awtoulag brendiniň ady aýdyldy

Brand Finans konsalting kompaniýasy dünýädäki iň gymmat 500 brendi öz içine alýan nobatdaky Brand Finans Global 500 sanawyny neşir etdi. Bu ýyl Tesla markasy awtoulag pudagynda birinji ýeri eýeledi, bir ýyl ozal...

6596

Tesla 2023-nji ýylda täzelenen Model 3 sedanyny goýberer

2023-nji ýylda Tesla kompaniýasy Model 3 elektrik sedanynyň täzelenen wersiýasyny goýbermegi meýilleşdirýär. Bu barada Reýter agentligi habar berýär. Teslanyň Model 3 täzelenen modeli «Highland» diýen kodly at...

9963

2022-nji ýylyň iň gymmat kompaniýalary yglan edildi

Interbrand-yň profil gory 2022-nji ýylda dünýäde iň gymmat kompaniýalaryň reýtingi bilen tanyşdyrdy. Apple ýene-de sanawyň başyny çekdi. Apple kompaniýasy on ýyl bäri yzygider birinji ýerde durýar. Şu ýyl korporasiýanyň...

13066

Ilon Mask adama meňzeş robotyň prototipini görkezdi

Tesla kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask adam şekilli robot Optimus-yň prototipini görkezdi. Bu barada TASS habar berýär. “Tesla-da emeli intellekt güni” çäresiniň dowamynda robotyň synag prototipi sahna çykyp...

19060

Tesla täze dizaýnly Semi ýük ulagyny görkezdi

Tesla kompaniýasy öz Semi elektrik ýük ulagynyň täze suratlaryny çap etdi. Insideevs portalynyň tassyklamagyna görä, gürrüň modeliň soňky, tapgyrlaýyn wersiýasy hakynda barýar. Suratda köp ýük göteriji ulag öň...

17025

Tesla kompaniýasy 3 mln awtomobil çykardy

Tesla elektromobil öndürijisi 3 mln awtomobil çykardy. Bu barada kompaniýanyň baş ýerine ýetiriji müdiri Ilon Mask Twitterde habar berdi. Muny incrussia.ru ýetirýär. Ol Şanhaýda 2019-njy ýylda işe girizilen zawodyň...

8325

Tesla Optimus atly robotyň ellerini görkezdi

Tesla kompaniýasynyň çap eden tizerinde Optimus diýip atlandyrylan robot-gumanoidiň elleri şekillendirilipdir. Onuň resmi taýdan ilkinji görkezilişi 30-njy sentýabrda geçer diýip, Electrek ýazýar.   Häzirlikçe...

10669

Tesla awtoulaglary çukurlardan özi sowlup geçer

Teslanyň awtoulaglary eýýäm bu ýyl ýolla­rdaky çukurlary "gör­megi" we olardan sow­lup geçmegi öwrenerl­er diýip, Electrek portaly ýazýar. Bu proşiwkanyň täze täzel­enişi çykanda amal bolar, ony ulag eýele­ri bulut...

8049

Tesla elektromobil önümçiligini azaltdy

Hytaýyň Şanhaý şäherindäki zawodda önümçiligiň togtadylmagy sebäpli şu ýylyň II çärýeginde Tesla kompaniýasynyň elektromobil önümçiligi azaldy. Bu barada TASS habar berýär. Şeýlelikde, aprel aýyndan iýun aýy aralygynda...

20752

Tesla milliardlarça dollar ýitirýär

Tesla Tehasdaky we Berlindäki täze zawodlar sebäpli milliardlarça dollar ýitgi çekýär diýip, kompaniýanyň ýolbaşçysy Ilon Mask aýdýar. Pul ýitgisine meýilleşdirilen önümçilik göwrümine çykmaga mümkinçilik bermeýän...

4499

Ilon Mask Twitteriň paýnamalarynyň 9,2%-ine eýe boldy

Amerikaly telekeçi Ilon Mask Twitter sosial torunyň paýnamalarynyň 9,2%-ne eýedigini aýtdy diýip, ABŞ-nyň Gymmatly kagyzlar boýunça komissiýasynyň saýtynda habar berilýär. Çap edilen resminama laýyklykda, Maska...