3305

Sony filmlerini döretmek işinde emeli aňdan peýdalanar

Sony Pictures Entertainment kompaniýasynyň başlygy Toni Winçiguerra studiýanyň emeli aňyň kömegi bilen täze filmleri döretjekdigini aýtdy. Bu, aýratynam, çykdajylary azaltmak bilen baglanyşyklydyr diýip, film.ru habar...

2587

Netflix Minecraft oýny boýunça multserial çykarar

Netflix onlaýn kinoteatry Minecraft oýnunyň ekranlaşdyrylmasyny anons etdi. Bu doly derejeli multserial bolar, ýöne onuň çykjak senesi heniz belli däl. Serwis taslamanyň ilkinji tizerini hem paýlaşdy diýip, “Çempionat”...

8612

Disneý “Moana 2-niň” ilkinji treýlerini görkezdi

Disneý studiýasy “Moana 2” multfilminiň tizer-treýlerini çykardy. Hekaýanyň dowamynda gorkusyz şa gyzy Moana (Aulii Krawalo) Polineziýa adalaryna täze syýahata çykar. Treýlerde reňkli peýzažlar, hereketli sahnalar...

14593

Kris Hemswort Golliwudyň Şöhrat alleýasynda ýyldyz aldy

Golliwudyň Şöhrat alleýasynda Kris Hemswortyň adybir ýyldyzynyň açylyş dabarasy geçirildi. Aktýor Marvel kinoäleminde Toruň keşbi bilen bellidir diýip, Afisha Daily habar berýär. Dabaraly çärä aktýoryň kärdeşleri...

2956

“Astral 6” elhençlikler filminiň çykjak senesi belli boldy

Sony Pictures kompaniýasy “Astral” horror seriýasynyň altynjy bölüminiň çykjak senesini mälim etdi. Franşizanyň täze bölümi 2025-nji ýylyň 29-njy awgustynda dünýä prokatynda çykar. Filmiň surata düşürilişi 2024...