13068

Aşgabatda Mary-Tejen-Aşgabat welosiped marafony tamamlandy

Şu gün — 3-nji iýunda Aşgabatda Türkmenabat ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Mary — Tejen — Aşgabat bölegi boýunça guralan welosiped marafony tamamlandy. Marafon 31-nji maýda Mary şäherinden badalga aldy. Onuň...

18440

+38° yssy bolar. Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çaklanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin....

11491

ÄlemTV teleýaýlym operatory Tejende serwis merkezini açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory Türkmenistanyň çäginde hyzmat hem söwda nokatlaryny sanyny artdyrýar. Ýakynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň çäginde ÄlemTV-niň serwis merkezi işläp başlady. Serwis merkezi Azatlyk...

14887

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (01.04 - 07.04)

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +6... +8 gradusdan, +11... +13 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +15... +17 gradusdan +24... +26...

18438

Änew şäherinde täze metjit açyldy

27-nji martda Ak bugdaý etrabynyň çäginde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň  gatnaşmagynda täze metjidiň açylyşy boldy. Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde agzaçar sadakasyny...