15067

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (11.09 — 17.09)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän...

15016

22-nji awgustda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk şu gün — 22-nji awgustda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 11...

15871

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (21.08 — 27.08)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Paýtagtymyz Aşgabatda: az bulutly, hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk...

27996

Türkiýe täze temperatura rekordy goýuldy

Türkiýede täze temperatura rekordy bellige alyndy diýip, ýurduň Ekologiýa we şähergurluşyk ministri Mehmet Ozhaseki X (öňki Twitter) sosial ulgamynda habar berdi. Daşky gurşaw ministrliginiň Meteorologiýa bölüminiň...

15414

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (14.08 — 20.08)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi...

8684

10-njy awgustda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk şu gün — 10-njy awgustda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: açyk howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre...

16859

1-nji awgustda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk şu gün — 1-nji awgustda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: açyk howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 10 — 12 metre...

18914

Türkmenistanda şu hepdede nähili howa bolar?

31-nji iýuldan 6-njy awgust aralygyndaky hepdede ýurdumyzyň tutuş çäginde yssy howa dowam eder. Gyzgynlyk +44 gradusa çenli ýeter. Bu barada ýurdumyzyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy habar berdi. Aşgabatda: az...

10802

29-njy iýulda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk şu gün — 29-njy iýulda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: açyk howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre...

21607

26-njy iýulda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk şu gün — 26-njy iýulda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 12...

25905

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (17.07 — 23.07)

Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň ýurdumyzda 17-23-nji iýul aralygyndaky hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty: Aşgabatda: az bulutly, hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa...

34900

Ýerdäki ortaça temperatura täze rekord derejä ýetdi

ABŞ-nyň Ekologiki çaklaýyş merkezleriniň beýanatynda penşenbe güni Ýerdäki ortaça temperatura ýene-de täze rekord goýdy diýip görkezilýär. Bu barada Trend habar berýär. Duşenbe güni ilkinji gezek planetada 17 gradus...

19077

Pekinde 70 ýylyň içindäki iň yssy gün hasaba alnyp biler

Penşenbe güni Hytaýyň paýtagty Pekiniň howa maglumaty edarasy tarapyndan howanyň ýokary derejede gyzjakdygy - "gyzyl" duýduryş derejesi yglan edildi. Howa boýunça hünärmenleriň duýdurmagyna görä, Pekiniň köp böleginde...