18369

+38° yssy bolar. Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çaklanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin....

18728

Merkezi Ýewropada we Balkanlarda yssydan soň gar ýagdy

Merkezi Ýewropada we Balkanlarda adaty bolmadyk yssy ýazdan, käbir sebitlerde temperaturanyň 30°C-e çenli gyzmagyndan soň, garaşylmadyk ýagdaýda gar ýagdy. Gar Awstriýa, Horwatiýa, Rumyniýa, Bosniýa we Gersegowina...

14872

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (01.04 - 07.04)

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +6... +8 gradusdan, +11... +13 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +15... +17 gradusdan +24... +26...

14706

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (18.03 - 24.03)

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +4... +6 gradusdan, +9... +11 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +14... +16 gradusdan +20... +22 gradus aralygynda...

19995

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (26.02 - 03.03)

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda...

35358

Tăze ýyl günleri Aşgabatda garaşylýan howa maglumaty

2023-nji ýylyň ahyry, 2024-nji ýylyň başy Aşgabatda güneşli, ýöne ýeterlik derejede salkyn howa bolar. Degişli maglumatlary Gismeteo howa maglumatlar portaly hödürledi. Şeýlelikde, geljek dynç günleri paýtagtymyzda...

14554

Türkmenistanda dynç günlerinde +18 gradusa çenli maýlar

Deslapky çaklamalara görä, başlanan iş hepdesi sowuk bolar. Ýöne dynç günlerine çenli ýurtda howanyň ortaça temperaturasy +18 gradusa çenli maýlap biler. Duşenbe we sişenbe günleri Aşgabatda bulutly howa bolar...

29809

Türkmenistanda gyş paslynyň uly çille döwri başlandy

8-nji dekabrda, garagyş gutarandan soň, Türkmenistanda gyş paslynyň uly çille döwri başlanýar. Ol kyrk günläp dowam edýär. Şondan soň ol öz ornuny kiçi çillä berýär. «Türkmenistan» gazetinde ýerleşdirilen habarda...

10221

2023-nji ýylyň noýabr aýy taryhda iň yssy aý boldy

2023-nji ýylyň noýabr aýy dünýä gözegçilikleriniň taryhynda iň yssy noýabr, howanyň ortaça temperaturasy +14,22 dereje boldy. Bu barada Copernicus howanyň üýtgemegi gullugyna salgylanýan FOBOS howa merkezi habar...