12978

Aşgabatda Mary-Tejen-Aşgabat welosiped marafony tamamlandy

Şu gün — 3-nji iýunda Aşgabatda Türkmenabat ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Mary — Tejen — Aşgabat bölegi boýunça guralan welosiped marafony tamamlandy. Marafon 31-nji maýda Mary şäherinden badalga aldy. Onuň...

18367

+38° yssy bolar. Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çaklanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin....

29842

Mary welaýatynda täze awtobuslaryň gatnawlary ýola goýuldy

Mary şäheriniň içinde we Mary welaýatynyň dolandyryş merkeziniň ýakynynda ýerleşýän ilatly nokatlarda hem-de etrap merkezleri bilen birleşdirýän onlarça täze ugurlarda Ýaponiýada öndürilen häzirki zaman «HIACE»...

14872

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (01.04 - 07.04)

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +6... +8 gradusdan, +11... +13 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +15... +17 gradusdan +24... +26...