18440

+38° yssy bolar. Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çaklanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin....

14888

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (01.04 - 07.04)

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +6... +8 gradusdan, +11... +13 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +15... +17 gradusdan +24... +26...

14712

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (18.03 - 24.03)

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +4... +6 gradusdan, +9... +11 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +14... +16 gradusdan +20... +22 gradus aralygynda...