9526

Lamborghini Veneno onlaýn-auksionda baha rekordyny goýdy

SBX Cars onlaýn auksionynda dünýäde bar bolan dokuz sany Lamborghini Veneno-nyň biri 6 mln dollara satyldy, bu hem onlaýn satylan awtoulagyň bahasy boýunça rekord boldy. Bu barada CarScoops neşiri habar berýär...

14151

TikTok-da iň meşhur aktýor kim? Onuň 74,4 mln abunaçysy bar

TikTok-yň ýyldyzlarynyň söweşinde “Gaýa” lakamly Dueýn Jonson kärdeşi Uill Smiti birinji ýerden yza süýşürdi. Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýtyndaky habara görä, "Gaýa häzirki wagtda TikTokda 74,4 million abunaçysy...