31894

GDA ýurtlarynyň birnäçesi soganyň eksportyny togtatdy

Aýazly howa Täjigistanda we Gyrgyzystanda hasylyň bir bölegini weýran etdi we içerki islegi kanagatlandyrmak üçin bu ýurtlaryň ýolbaşçylary bu oba hojalyk önüminiň eksportyny gadagan etdiler. Gazagystanda we Özbegistanda...

7252

14-15-nji fewralda Stambulda Gaz sammiti geçer

2023-nji ýylyň 14-15-nji fewralynda Stambulda Ýakyn Gündogaryň, Ortaýer deňziniň we Merkezi Aziýanyň “mawy ýangyç” öndürýän ýurtlarynyň we Ýewropanyň sarp edijileriniň gatnaşmagynda Gaz sammiti (Istanbul Gaz Summit)...

8754

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...

9530

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy takmynan ABŞ-nyň 14 million 754 müň dollaryna barabar bolan 28 sany geleşik hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden...

3515

Türkmen biržasy: bir hepdede 18 million dollarlyk 20 geleşik

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 18 million dollaryna golaý boldy. Daşary ýurt puluna Owganystanyň we Özbegistanyň...

4113

Türkmen biržasy: bahasy 30 million dollara golaý 36 geleşik

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 29 million 727 müň dollaryndan gowrak boldy. Daşary ýurt puluna Türkiýäniň...