19260

Saud Arabystanynda dünýäde iň uly howa menzili gurlar

Saud Arabystanynda ýene bir ägirt uly taslama durmuşa geçirilip başlandy. Overclockers.ru-nyň ýazmagyna görä: ýurtda patyşa Salman adyndaky täze halkara howa menzili gurlar we ol ýolagçy sany boýunça dünýäde iň...

27417

Saud Arabystanynda dünýäde iň uzyn asma howuz gurlar

Saud Arabystanynyň çägini ösdürmek agentligi Neom «Treym» atly täze syýahatçylyk taslamasyny hödürledi. Kompaniýanyň resmi web sahypasyndaky maglumata görä, myhmanhana Akaba aýlagynyň günorta kenaryndaky lagunyň...

21126

Messi Saud Arabystanynyň Sayyar brendiniň ýüzi boldy

“Inter Maýaminiň” argentinaly hüjümçisi Lionel Messi Saud Arabystanynyň Sayyar egin-eşik we aksessuar brendiniň täze ilçisi boldy. Bu barada kompaniýanyň X sosial ulgamyndaky habaryna salgylanýan “Snob” habar berýär...

2650

Werstappen Saud Arabystanynyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

"Red Bull-yň" niderlandly sürüjisi Maks Werstappen "Formula-1" çempionatynyň Jidda şäherinde geçirilen Saud Arabystanynyň Gran-prisi tapgyrynyň ýeňijisi boldy. Werstappen 1.20.43,273 sekunt netijäni görkezdi. Ikinji...

6724

Nadal Saud Arabystanynyň Tennis federasiýasynyň ilçisi boldy

Dünýäniň öňki birinji raketkasy ispaniýaly Rafael Nadal Saud Arabystanynyň Tennis federasiýasynyň ilçisi boldy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär. Türgen ýurtda tennisi ösdürmäge...

5349

Joşua bilen Ngannu mart aýynda Saud Arabystanynda söweşer

Agyr agramda boks boýunça dünýäniň eks-çempiony Entoni Joşua bilen UFC-niň titulynyň öňki eýesi Frensis Ngannu 9-njy martda Saud Arabystanynda 10 raundlyk boks söweşini geçirer. Bu barada MMA Junkie portaly habar...

15643

Messi bilen Ronaldu 1-nji fewralda duşuşyp biler

“Inter Maýami” futbol kluby Saud Arabystanynda möwsümden öňki oýunlary geçirjekdigini yglan etdi. Ol ýerde topar iki oýun geçirer. 29-njy ýanwarda “Inter Maýami” “Al-Hilýal” bilen duşuşar, 1-nji fewralda bolsa...

7835

EKSPO-2030 sergisi Saud Arabystanynda geçiriler

Saud Arabystanynyň paýtagty 2030-njy ýylyň Bütindünýä sergisini geçirmek üçin ýer hökmünde saýlandy. Bu barada “Le Monde” gazetine salgylanyp, TASS habar berýär. Neşiriň maglumatlaryna görä, Er-Riýad beýleki dalaşgärlerden...

7213

Ýakynda saud wekiliýeti Türkmenistana sapar bilen geler

Türkmenistan 2023-nji ýylyň dekabrynda Saud Arabystany Patyşalygynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Halkara ykdysady forumyna hormatly myhman hökmünde çagyryldy. Bu barada ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik...