8676

Samsung Katarda nebithimiýa zawodyny gurar

Günorta Koreýanyň Samsung Group senagat ägirdiniň bölümçesi bolan Samsung Engineering kompaniýasy Taýwanyň CTCI Corporation kompaniýasy bilen bilelikde Katarda nebithimiýa zawodynyň gurluşygy üçin tender gazandy...

25592

Hytaý kompaniýasy Owganystanda nebit çykarar

Owganystan Amyderýa basseýninden nebit çykarmak barada hytaý kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Bu şertnama, «Taliban» hereketi 2021-nji ýylda Owganystanda häkimiýeti eýeläninden bäri, daşary ýurt maýadarlary...

5586

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

2785

Saudi Aramco-nyň çärýek girdejisi 39% ýokarlandy

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet kompaniýasynyň III çärýekde arassa girdejisi 42,4 mlrd dollar boldy, bu bolsa bir ýyl ozalkydan ($30,4 mlrd) 39,5% köpdür. Bu barada kompaniýa salgylanyp, interfax.ru habar...

8259

ABŞ-da sentýabrda rekord 2,8 mlrd kub metr gaz çykardylar

Sentýabrda tebigy gazyň çykarylyşynyň möçberi gije-gündiziň dowamynda rekord 2,8 mlrd kub metre ýetdi. Netijede, ABŞ-da gazyň ätiýaçlygy 12,1 mlrd kub metr boldy. Bu barada Energetika ministrliginiň energetika...

21764

Geçen alty aýda iň köp nebit gazyp alan ýurtlar mälim edildi

Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Russiýa we Saud Arabystany Patyşalygy şu ýylyň geçen alty aýynda dünýäniň iň köp nebit gazyp alýan 3 ýurdy boldy. Bu barada rus tarapynyň resmi çeşmelerine salgylanyp, “Trend” agentligi...

4044

OPEK+ täze şertnamanyň üstünde işläp başlar

Ýakyn wagtda OPEK+ 2022-nji ýyldan soňky döwür üçin täze şertnamanyň üstünde işläp başlamak bilen, ony has netijeli etmegi maksat edinýär. Bu barada Saud Arabystanynyň energetika ministri şazada Abdel Aziz ben...

6892

Saudi Aramco II çärýekde arassa girdejisini 90% ýokarlandyrdy

Saud Arabystanynyň döwlet nebit kompaniýasy Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde dünýäde nebitiň bahalarynyň ýokarlanmagy netijesinde arassa girdejisini 90% ýokarlandyrdy. Bu barada kapital...

6586

OPEC+ ýurtlary sentýabrda nebitiň çykarylyşyny artdyrar

Nebiti eksport edýän ýurtlaryň we oňa girmeýän döwletleriň (OPEC+) guramasynyň ministrleri sentýabr aýynda çig malyň çykarylyşyny gije-gündiziň dowamynda 100 müň barrele çenli artdyrmagy şertleşdiler. Bu barada...