8630

"Galkynyş" gaz käninde 14 sany täze guýy ulanyşa giriziler

“Türkmengaz” döwlet konserni “Galkynyş” käninde 14 sany täze guýyny ulanyşa girizer. Guýulary gurmakda serwis hyzmatlaryny bermek üçin potratçylary saýlamak boýunça halkara bäsleşigi Türkmenistanyň resmi metbugat...

23946

Dragon Oil Aşgabatda täze edara binasyny açdy

Dragon Oil kompaniýasy Aşgabatda täze edara binasyny açdy. Dabara kompaniýanyň ýerine ýetiriji müdiri Ali Raşid Al Jarwan we “Türkmennebit” döwlet konserniniň başlygy Guwanç Agajanow gatnaşdy. Bu barada BAE-niň...

11561

Angola OPEK-den çykýandygyny habar berdi

Angola OPEK-iň düzüminden çykandygyny habar berdi diýip, ýurduň Mineral serişdeler, nebit we gaz ministri Diamantino de Azewedo salgylanyp, ANGOP resmi habarlar gullugy habar berdi. Neşiriň berýän habaryna laýyklykda...

1610

Braziliýa 2024-nji ýylda OPEK+ bileleşigine goşular

Braziliýa 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan OPEK+ bileleşigine goşular. Report agentliginiň belleýşi ýaly, bu barada çeşmelere salgylanyp, Reuters agentligi habar berdi. Häzir OPEK+ bileleşigi 23 ýurdy, şol sanda dünýäniň...

4602

Türkmenistan Parižde maýa goýum forumyny geçirer

2024-nji ýylyň 24-25-nji aprelinde Fransiýanyň paýtagty Parižde Türkmenistanyň energetika maýa goýum forumy geçiriler. Halkara forum «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmenengeologiýa» döwlet...

9814

Türkmenistan Yraga her ýylda 9 milliard kub metr gaz iberer

Şu gün Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleriniň Yrak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Ziad Ali Fadeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.   Duşuşygyň dowamynda yrak tarapy...

6249

TNGIZT-de iki sany gaz turbina desgasy ulanyşa giriziler

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda innowasiýa tehnologiýalary esasynda gurlan elektrik energiýasyny öndürýän iki sany gaz turbina desgasyny ulanmaga bermek boýunça işler alnyp barylýar...

4013

OGT — 2023 halkara forumyna gatnaşyk rekord dereje boldy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2023» atly halkara maslahatyna we sergisine rekord derejede gatnaşyjy bardy. Bu barada çäräniň jemi boýunça geçirilen metbugat maslahatynda forumyň guramaçylary habar berdi diýip...