Tom Kruz Kann festiwalynyň abraýly «Altyn palma şahasyna» mynasyp boldy

  • 20.05.2022 08:59
  • 6727
Tom Kruz Kann festiwalynyň abraýly «Altyn palma şahasyna» mynasyp boldy

Amerikaly aktýory Tom Kruz Kann festiwalynyň abraýly «Altyn palma şahasyna» eýe boldy. Bu barada TASS habar berýär.

«Garaşylmadyk sowgat! Tom Kruz «Top Gan: Mewerik» filminiň görkezilişiniň öňüsyrasynda abraýly «Altyn palma şahasyna» mynasyp bolýar» - diýip, kinofestiwalyň Twitterinde aýdylýar.

Festiwalyň prezidenti Pýer Leskur görkeziliş başlanmazynyň öňýany baýragyň berilýändigini yglan etdi — oňa çenli 15 töweregi abraýly palma şahasy gowşurylypdy. Dürli ýyllarda kinematografiýada bitiren görnükli hyzmatlary üçin bu baýraga Jodi Foster, Žanna Moro, Jeýn Fonda, Žan-Pol Belmondo, Bernardo Bertoluççi, Alen Delon dagy mynasyp bolupdylar.
Kruz Kannyň baş baýragyny alanda, tomaşaçylar ony elçarpyşmalar bilen gutladylar. Kruzyň festiwalda bolmanyna eýýäm otuz ýyl bolupdy.
Režissýor Jozef Kosinski bilen prodýusser Jerri Brukhaýmeriň «Top Gan: Mewerik»-i — birwagtlar ýaş Tom Kruzyň karýerasyna badalga beren «Top Gan» atly uly kinohitiň dowamy. Film koronawirus pandemiýasy sebäpli iki ýyl goýbolsun edilipdi.
17-28-nji maý aralygynda Fransiýada 75-nji Kann kinofestiwaly geçýär.


14.10.2022 12:05
27358

Parižiň ýokary moda hepdeliginde suwuk köýnek görkezildi

Parižde geçen Ýokary moda hepdeliginde adamyň endamyna spreý görnüşinde sepilýän köýnek bilen tanyşdyrdylar. Parižiň Coperni brendiniň görkezilişiniň soňlamasynda 25 ýaşly model Bella Hadid podiuma ýalaňaç diýen...

18.10.2021 12:00
2174

Fransiýada “Üç muşketýoryň” täze kinowersiýasy surata düşürilip başlandy

Fransiýada surata düşürilip başlanan iki bölümli “Üç muşketýor” (Les Trois Mousquetaires) kinolentasynyň prodýuserleri Aleksandr Dýumanyň adybir romanynyň täze kinowersiýasynyň döredilmegine tas 70 mln ýewro sarp...

01.09.2021 12:47
3373

Fransiýada teleseriallary döredijileri taýýarlamak üçin dünýädäki ilkinji kinomekdep açyldy

Geljekki teleseriallary döredijileri okatmak boýunça dünýädäki ilkinji kinomekdep duşenbe güni Fransiýanyň demirgazygyndaky Lill şäherinde işe başlady. Bu barada France Bleu radiostansiýasy habar berýär.  Uçilişe...

15.07.2021 11:48
4992

Dünýädäki iň gadymy fransuz kinoteatry Ginnesiň rekordlar kitabyna resmi taýdan girizildi

Doganlar Lýumeriň ilkinji filmleriniň görkezilen ýeri bolan Fransiýanyň günortasyndaky “Edem” kinoteatry Ginnesiň rekordlar kitabynda dünýädäki iň gadymy kinoteatr hökmünde resmi taýdan ykrar edildi. Bu kinoteatra...