5118

Louis Vuitton brendi Parižde özüniň ilkinji otelini açar

Direktorlar geňeşiniň başlygy we baş ýerine ýetiriji direktor Maýkl Berk Vuitton-yň korporatiw ofislerini myhmanhana we söwda toplumlaryna öwürmek boýunça meýilnamalaryny äşgär etdi. Bu barada WWD habar berýär...

10371

Fransiýanyň ýaşaýjysy lotereýada 160 mln ýewro utdy

160 mln ýewrolyk EuroMillions ýewropa lotereýasynyň nobatdaky tiražynyň baş baýragy geçen anna güni oýnaldy we ol Fransiýanyň ýaşaýjysyna nesip etdi. Bu barada şenbe güni Le Parisien gazeti ýazdy diýip, TASS habar...

25644

Parižiň ýokary moda hepdeliginde suwuk köýnek görkezildi

Parižde geçen Ýokary moda hepdeliginde adamyň endamyna spreý görnüşinde sepilýän köýnek bilen tanyşdyrdylar. Parižiň Coperni brendiniň görkezilişiniň soňlamasynda 25 ýaşly model Bella Hadid podiuma ýalaňaç diýen...

9108

«PSŽ» 11-nji gezek Fransiýanyň Superkubogyny eýeledi

«Pari Sen-Žermen» futbol boýunça Fransiýanyň Superkubogy ugrundaky duşuşykda «Nantdan» üstün çykdy. Tel-Awiwde «Blimfild» stadionynda geçirilen duşuşyk Fransiýanyň häzirki çempionlarynyň peýdasyna 4:0 hasabynda...

2508

Werstappen Fransiýanyň Gran-prisinde ýeňiş gazandy

“Red Bull” toparynda çykyş edýän niderlandiýaly sürüji Maks Ferstappen “Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň 12-nji tapgyry bolan Fransiýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Ýaryş “Pol...

12923

Serdar Berdimuhamedow Emmanuel Makrona gutlag hatyny ýollady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makrona we ýurdunyň tutuş halkyna Fransiýa Respublikasynyň milli baýramy — Bastiliýanyň eýelenen güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny...

14191

Kristof Galtýe «PSŽ-niň» baş tälimçisi boldy

Fransiýaly hünärmen Kristof Galtýe «Pari Sen-Žermen» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy. Bu barada toparyň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär. Hünärmeniň klub bilen şertnamasy 2024-nji ýylyň 30...

15901

Eýfel diňi düýpli abatlaýyş işlerine mätäç

Parižiň esasy nyşany bolan Eýfel diňi poslap barýar we ony, meýilleşdirilişi ýaly, ýüzleý abatlamaly däl-de, düýpli dikeltmek gerek . Bu barada duşenbe güni The Guardian habar berdi diýip, Interfaks ýazýar. Eýfel...

5026

Kann kinofestiwalynyň netijeleri yglan edildi

Belgiýanyň "Ýakyn" (Close) filmi we Amerikanyň "Ýyldyzlar günorta çagy" (The Stars at Noon) filmleri 75-nji Kann kinofestiwalynda Gran-pri baýragyny paýlaşdylar. Filmleriň režissýorlary Lukas Dont bilen Kler Deni...

3148

Raşid Meredow Fransiýanyň ilçisi bilen duşuşyk geçirdi

23-nji maýda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Fransiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Izabel Ginel bilen...

7708

Mbappe «PSŽ» bilen şertnamasyny 2025-nji ýyla çenli uzaltdy

«Pari Sen-Žermen» Twitterde hüjümçi Killian Mbappe bilen şertnamanyň uzaldylýandygyny mälim etdi. 23 ýaşly fransiýaly futbolçy bilen baglaşylan täze şertnamanyň möhleti 2025-nji ýylyň tomsuna çenlidir. 20-nji maýda...

9890

Fransiýada 75-nji Kann kinofestiwaly açyldy

17-nji maýda, sişenbe güni agşam Kann halkara kinofestiwaly açyldy. Açylyş dabarasyny France 2 teleýaýlymy görkezdi. Festiwaly gurnaýjylar 2 müňden gowrak kinolentany gözden geçirmegiň netijesinde öz maksatnamalarynda...