71103

Dünýäniň iň garry adamy aradan çykdy

Dünýäniň iň garry ýaşaýjysy, Andre ady bilen has gowy tanalýan Lýusil Rendon 118 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip, Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýtynda habar berilýär. Ol 1904-nji ýylyň 11-nji fewralynda Fransiýanyň...

4007

«Tur de Frans» taryhda ilkinji gezek Italiýada badalga alar

2024-nji ýylda taryhda ilkinji gezek köp günlük «Tur de Frans» welosiped ýaryşyna Italiýada badalga berler diýip, ýaryşyň resmi saýtynda habar berilýär. Şeýle karar italiýaly welosipedçiniň «Tur de Frans-däki»...

34524

Messi Argentina bilen dünýä çempiony boldy

Argentinanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katarda Dünýä çempionaty — 2022-niň altyn medalyny gazandylar. Dünýä çempionatynyň final duşuşygynda Argentina oýundan soňky 11 metrlik urgularda Fransiýadan üstün çykdy...

40720

Argentina – Fransiýa: finalyň wagty näçede, nirde görmeli

Dünýä çempionaty — 2022-de final duşuşygyna gatnaşjaklar belli boldy. Şu gün, 18-nji dekabrda aýgytlaýjy duşuşykda Argentina bilen Fransiýanyň milli ýygyndylary duşuşar. Duşuşyk Lusaildäki Milli stadionda geçip...

33902

Dünýä çempionaty-2022: ýarym final duşuşyklarynyň wagty

10-njy dekabrda Katarda futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/4 final tapgyry tamamlandy, netijede iki sany ýarym final jübütleri belli boldy. Eýýäm şu gün, 13-nji dekabrda ýarym final duşuşyklarynyň birinji geçirilýär...

5255

Louis Vuitton brendi Parižde özüniň ilkinji otelini açar

Direktorlar geňeşiniň başlygy we baş ýerine ýetiriji direktor Maýkl Berk Vuitton-yň korporatiw ofislerini myhmanhana we söwda toplumlaryna öwürmek boýunça meýilnamalaryny äşgär etdi. Bu barada WWD habar berýär...

10516

Fransiýanyň ýaşaýjysy lotereýada 160 mln ýewro utdy

160 mln ýewrolyk EuroMillions ýewropa lotereýasynyň nobatdaky tiražynyň baş baýragy geçen anna güni oýnaldy we ol Fransiýanyň ýaşaýjysyna nesip etdi. Bu barada şenbe güni Le Parisien gazeti ýazdy diýip, TASS habar...

27404

Parižiň ýokary moda hepdeliginde suwuk köýnek görkezildi

Parižde geçen Ýokary moda hepdeliginde adamyň endamyna spreý görnüşinde sepilýän köýnek bilen tanyşdyrdylar. Parižiň Coperni brendiniň görkezilişiniň soňlamasynda 25 ýaşly model Bella Hadid podiuma ýalaňaç diýen...