2024-nji ýylyň Kann festiwalyny açjak film belli boldy

  • 05.04.2024 14:49
  • 5688
2024-nji ýylyň Kann festiwalyny açjak film belli boldy

Lea Seýdunyň baş keşbi ýerine ýetirmegindäki “Ikinji akt” (Second Act) komediýasy 77-nji Kann kinofestiwalyny açar. Bu barada festiwalyň ýolbaşçylygyna salgylanyp, film.ru habar berýär.

Bu filmiň režissýory hökmünde Kwentin Dýupýe çykyş etdi. “Ikinji akta” Lui Garrel, Wensan Lindon we Rafael Kenar hem gatnaşdy. Filmiň premýera görkezilişi 14-nji maýda bäsleşikden daşary geçiriler – şol gün film Fransiýanyň ähli kinoteatrlarynda çykar.
Sýužet ýoluň gyrasyndaky kafede ýaýbaňlanýar. Florens (Seýdu) gowy görýän ýigidi Dawidi (Garrel) öz kakasy Giýom (Lindon) bilen tanyşdyrmak isleýär. Ýagdaý Dawidiň Florensi asla söýmeýändigi we oňa özüne derek dosty Willini (Kenar) hödürleýändigi bilen çylşyrymlaşýar.
Mundan öň, Kann-2024-üň programmasyna Anýa Teýlor-Joýyň baş keşbi ýerine ýetirmeginde “Furiosa: Telbe Maksyň hronikasy” (Furiosa: A Mad Max Saga) girdi. Festiwala gatnaşyjylaryň sanawy 11-nji aprelde belli bolar. Emin agzalarynyň başlygy Greta Gerwig (“Barbi”) bellendi.


düýn 09:54
1795

Anside multfilmler festiwalynyň Gran-prisini “Ulitkanyň memuarlary” aldy

Awstraliýaly režissýor Adam Elliotyň “Ulitkanyň memuarlary” (Мемуары улитки) animasion filmi Anside geçirilen Halkara animasion filmler festiwalynda Gran-pri-ni aldy. Bu barada Variety habar berýär. Plastilin görnüşde...

17.06.2024 22:19
4267

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:25
3556

Amerikan kinoakademiýasy hormatly “Oskar 2024-üň" ýeňijilerini yglan etdi

ABŞ-nyň Kinofilm sungaty we ylymlary akademiýasy 2024-nji ýylda hormatly “Oskar” baýragynyň eýelerini yglan etdi. Governors Awards sylaglamak dabarasy 17-nji noýabrda Los-Anjelesde geçiriler diýip, Indie Wire ýazýar...

16.06.2024 11:48
5204

“Weloküşt” gazak filmi Nýu-Ýorkdaky Tribeca festiwalynda iň gowy film diýlip ykrar edildi

Gazagystanyň “Weloküşt” filmi Nýu-Ýorkda geçirilen abraýly Tribeca-2024 festiwalynda “Iň oňat halkara film” kategoriýasynda ýeňiji boldy. Bu barada Deadline neşiri habar berýär. Asel Auşakimowanyň režissýorlyk...