“Joker: Iki adamlyk telbelik” filminiň treýleri çykdy

  • 11.04.2024 15:23
  • 5373
“Joker: Iki adamlyk telbelik” filminiň treýleri çykdy

Warner Bros. “Joker: Iki adamlyk telbelik” filminiň ilkinji treýlerini hödürledi. 2019-njy ýylyň “Oskar” baýragyna eýe bolan filminiň dowamy 2024-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda dünýä prokatyna çykar. Bu barada film.ru habar berýär.

Filmde baş keşpleri Hoakin Feniks we Ledi Gaga ýerine ýetirdi. Sýužet Jokeriň Harli Kwinn bilen tanyşlygy barada gürrüň berer. Režissýor hökmünde birinji filmi surata düşüren Todd Fillips çykyş etdi.
Treýlerde Jokeriň Arhkem psihiatrik hassahanasyndadygyny, şeýle-de onuň Harli Kwinn bilen duşuşygyny görkezýän kadrlar bar. Filmde Brendan Glison, Ketrin Kiner we Zazi Bits hem çykyş etdi.
Birinji “Joker” hakyky fenomen boldy: ol prokatda bir milliard dollardan gowrak girdeji ýygnady, Hoakin Fenikse iň gowy erkek keşbi üçin “Oskar” baýragyny getirdi we Wenesiýa kinofestiwalynyň “Altyn ýolbarsyny” aldy.
“Joker: Iki adamlyk telbelik” 2024-nji ýylyň iň köp garaşylýan filmleriniň biri hasaplanýar.


29.05.2024 14:10
3009

“Anora” dramasy Kann kinofestiwalynyň “Altyn palma şahasyny” aldy

Amerikaly režissýor Şon Beýkeriň “Anora” filmi 2023-nji ýylyň Kann kinofestiwalynyň ýeňijisi boldy. “Altyn palma şahasy” ugrundaky göreşde bu film Frensis Ford Koppola, Dewid Kronenberg we Paolo Sorrentino ýaly...

26.05.2024 23:18
4879

Kann kinofestiwalyndaky auksionda meşhur serialda peýda bolmak üçin keşp satyldy

Kann kinofestiwalynda amfAR Gala haýyr-sahawat auksiony geçirilip, onda “Emili Parižde” serialy üçin bir epizodik keşp satyldy. Söwdanyň ýeňijisi Netflix-de çykýan şouwyň bäşinji möwsüminde peýda bolmak mümkinçiligi...

20.05.2024 23:02
12374

Hindi kinosy 30 ýyldan soň ilkinji gezek Kann kinofestiwalynda esasy bäsleşige girdi

Hindi režissýory Paýal Kapadýanyň “Ähli göz öňüne getirýän zatlarymyz ýagtylyk ýaly” (Все, что мы представляем как свет) filmi 2024-nji ýyldaky Kann kinofestiwalynda esasy bäsleşige girdi. Hindi kinosy, 1994-nji...

19.04.2024 14:06
1407

Miýadzakiniň esaslandyran Ghibli studiýasy Kann festiwalynyň “Altyn palma şahasyny” alar

Ýaponiýanyň Ghibli animasion studiýasy 77-nji Kann kinofestiwalynyň hormatly “Altyn palma şahasyny” alar. Bu barada film.ru habar berýär. Festiwalyň taryhynda ilkinji gezek hormatly baýrak diňe bir adama däl-de...