Meril Strip Kann festiwalynyň abraýly “Altyn palma şahasyny” alar

  • 05.05.2024 14:46
  • 3506
Meril Strip Kann festiwalynyň abraýly “Altyn palma şahasyny” alar

Amerikaly aktrisa, üç gezek “Oskar” baýragynyň eýesi Meril Strip 14-25-nji maý aralygynda geçiriljek 77-nji Kann film festiwalynyň hormatly myhmany bolar. Film festiwalynyň açylyşy güni kino sungatyna goşan önjeýli goşandy üçin oňa “Altyn palma şahasy” baýragy gowşurylar diýip, Variety habar berýär.

Bu Meril Stripiň Kanndaky ilkinji baýragy däl. 1989-njy ýylda ol “Tümlükden çykan ses” filmindäki işi üçin iň gowy zenan keşbi baýragyny alypdy.
Stripden başga-da, abraýly “Altyn palma şahasy” režissýor Jorj Lukasa (“Ýyldyz söweşleri”) we Ýaponiýanyň Ghibli animasiýa studiýasyna hem gowşurylar.
Režissýor Greta Gerwig (“Barbi”) esasy bäsleşigiň emin agzalarynyň başlygy bolar. Festiwalyň maksatnamasyna Frensis Ford Koppola, Paolo Sorrentino, Dewid Kronenberg we Ýorgos Lantimos ýaly tanymal režissýorlaryň täze işleriniň görkezilmegine garaşylýar.


01.04.2024 13:24
3574

Fransiýada Guççi maşgalasy barada serial çykarylar

Gaumont fransuz kinostudiýasy Guççi maşgalasy, Gucci moda brendiniň döredijileri we eýeleri barada serial çykarar. Bu barada Numero salgylanyp, daily.afisha.ru ýazýar. Taslamanyň üstünde tanymal maşgalanyň wekilleri...

20.03.2024 10:08
4645

Timoti Şalame “Düýbünden nätanyş” biografik filminde meşhur sazanda Bob Dilanyň keşbini ýerine ýetirer

Nýu-Ýorkda “Düýbünden nätanyş” biografik filmi surata düşürilip başlandy. Ol meşhur sazanda, edebiýat boýunça Nobel baýragynyň eýesi Bob Dilanyň ömrüne we döredijiligine bagyşlanýar. Filmde baş keşbi “Dýunanyň”...

16.12.2023 23:23
6784

«Barbi» filminiň režissýory Greta Gerwig Kann kinofestiwalynyň emin agzalarynyň başlyklygyna bellenildi

«Barbi» filminiň režissýory Greta Gerwig 77-nji Kann kinofestiwalynyň emin agzalarynyň başlyklygyna bellenildi diýip, gazeta.ru habar berýär. Kinematografçy zenanyň dünýädäki esasy film festiwallarynyň biriniň...

07.06.2023 16:03
9354

2024-nji ýylda geçiriljek Kan festiwalynyň senesi belli boldy

Kan festiwalynyň direksiýasy indiki görkezilişiň geçiriljek senesini kesgitledi — ol 2024-nji ýylyň 14-25-nji maýynda geçiriler. Maksatnama gatnaşjaklar we eminler topary aprelde belli bolar. Şu ýylda ýakynda geçen...