“Anora” dramasy Kann kinofestiwalynyň “Altyn palma şahasyny” aldy

  • 29.05.2024 14:10
  • 3001
“Anora” dramasy Kann kinofestiwalynyň “Altyn palma şahasyny” aldy

Amerikaly režissýor Şon Beýkeriň “Anora” filmi 2023-nji ýylyň Kann kinofestiwalynyň ýeňijisi boldy. “Altyn palma şahasy” ugrundaky göreşde bu film Frensis Ford Koppola, Dewid Kronenberg we Paolo Sorrentino ýaly kinematografçylaryň filmlerinden üstün çykdy diýip, Euronews ýazýar.

Festiwaldaky tomaşaçylar filme 10 minutlap el çarpyşdylar.
Iň gowy režissýor “Uly syýahat” («Большое путешествие») dramasy üçin portugaliýaly kinematografçy Migel Gomiş boldy, Gran-pri-ni bolsa Paýal Kapadianyň “Ýagtylyk hökmünde göz öňüne getirýän zatlarymyzyň ählisi” («Все, что мы представляем как свет») hindi filmi aldy.
Iň gowy sahna goýluş üçin eminleriň ýörite baýragyny “Mukaddes injiriň tohumy” («Семя священного инжира») üçin eýranly režissýor Mohammad Rasulof aldy.
Iň gowy zenan keşbi üçin baýrak “Emiliýa Peres” filminiň aktýorlar düzümine berildi – baýragy Selena Gomes, Zoi Saldana, Adriana Pas we Karla Sofiýa Gaskon aldy. Filmiň režissýory Žak Odiar hem eminleriň baýragy bilen sylaglandy.
Iň gowy aktýor “Ýagşylygyň görnüşleri” («Виды доброты») dramasyndaky keşbi üçin Jessi Plemons boldy.
Iň gowy zenan ssenariýaçy diýlip “Madda” («Вещество») bodi-horrory üçin Korali Farža ykrar edildi.


düýn 16:08
6678

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 16-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

düýn 14:23
9925

“Ýaramaz ýigitler” eýýäm ilkinji hepdesinde 100 million dollardan gowrak girdeji gazandy

Uill Smitiň we Martin Lourensiň baş keşbi janlandyran “Ýaramaz ýigitler: güm bol ýa-da öl” (“Плохие парни: Катись или умри”) atly täze komediýa boýewigi prokatda ilkinji hepdesiniň ahyrynda 105 million dollar girdeji...

11.06.2024 07:25
3700

Ues Andersonyň "Finikiýa shemasy" kino ýyldyzlaryny bir ýere jemledi

Meşhur amerikaly režissýor Ues Anderson özüniň “Finikiýa shemasy” (“Финикийская схема”) atly täze filmini çykarmaga taýynlanýar. Crew United neşirinde filmiň aktýorlarynyň düzümi barada täze maglumatlar bar. Benisio...

11.06.2024 06:39
4767

Amerikan kino akademiýasy kaskadýorlar üçin “Oskar” döretmegi ara alyp maslahatlaşýar

Kino akademiýasy iň oňat kaskadýorlyk işi  üçin “Oskar” baýragyna täze nominasiýany girizmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýar. Empire neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, Amerikan kino akademiýasy baýrak...