3986

«Tur de Frans» taryhda ilkinji gezek Italiýada badalga alar

2024-nji ýylda taryhda ilkinji gezek köp günlük «Tur de Frans» welosiped ýaryşyna Italiýada badalga berler diýip, ýaryşyň resmi saýtynda habar berilýär. Şeýle karar italiýaly welosipedçiniň «Tur de Frans-däki»...

3636

Jorja Meloni Italiýada ilkinji zenan premýer boldy

Italiýanyň täze hökümeti "Italiýanyň doganlary" partiýasynyň lideri Jorja Meloniniň başda durmagynda şenbe güni prezident Serjo Mattarellyň gatnaşmagynda kasam etdirildi. Dabaraly däp şenbe güni prezidentiň Kwirinal...

2179

Werstappen Italiýanyň Gran-prisinde ýeňiş gazandy

«Red Bull-yň» sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” klasynda awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň 16-njy tapgyry bolan Italiýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Ikinji orny “Ferrariniň” wekili Şarl Lekler eýeledi...

7408

«Milan» 11 ýyldan soň, ýene-de Italiýanyň çempiony boldy

Italiýanyň çempionatynyň jemleýji 38-nji tapgyr duşuşygynda «Milan» 3:0 hasabynda «Sassuolo» klubundan üstün çykyp, A Seriýa çempionatynyň ýeňijisi bolmagy başardy. Gollary Oliwýe Žiru (17-nji, 32-nji minutlar»...

10728

Gucci Italiýanyň iň gymmat moda brendi boldy

Britaniýanyň bazary öwreniji kompaniýasy Kantar Italiýanyň moda pudagynda iň gymmat brendleriň ýyllyk sanawyny düzüp, Gucci brendini sanawyň başynda goýdy. Bu barada “WWD” gazeti habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär...

6582

Turinde «Ýewrowideniýe» aýdym-saz bäsleşigi başlandy

Italiýanyň Turin şäheriniň eteginde, Wenariýa şa köşgünde «Ýewrowideniýäniň» 66-njy bäsleşiginiň birinji ýarym finaly badalga aldy diýip, RIA Nowosti habar berýär. Geçen ýyl Maneskin topary Zitti aýdymy bilen ýeňiş...

6174

Italiýada 1-nji maýdan başlap kowid pasportlary ýatyrylýar

Italiýanyň hökümeti 1-nji maýdan başlap, sanitar pasportlaryny doly aradan aýyrmagy meýilleşdirýär. Penşenbe güni Messaggero gazetiniň habar bermegine görä, aprelde bu resminamanyň ulanylyşynyň çygry ýuwaş-ýuwaşdan...

3279

«Ýewrowideniýe – 2022-niň» alypbaryjylary belli boldy

Şu ýyl Italiýanyň Turin şäherinde geçiriljek “Ýewrowideniýe” bäsleşigini alypbaryjylaryň atlary belli boldy. eurovision.tv saýtynyň habar bermegine görä, alypbaryjylar Laura Pauzini, Alessandro Kattelan we Mika...

12848

Italiýada köçede örtük dakynmak düzgüni ýatyrylýar

Italiýanyň ähli ýerinde açyk howada adamlaryň üýşýän ýagdaýlaryndan daşary hökmany örtük dakynmak düzgüni ýatyrylýar. Respublikanyň Saglygy goraýyş ministri Roberto Speransanyň degişli karary 11-nji fewralda güýje...

8614

AIPS 2021-nji ýylyň iň gowy futbol toparyny yglan etdi

Sport žurnalistleriniň halkara assossiasiýasy (AIPS) Italiýanyň milli ýygyndysyny 2021-nji ýylyň iň gowy topary diýip yglan etdi. Bu barada guramanyň resmi saýtynda habar edilýär. Italiýalylar Ýewro-2020 çempionatynda...

3737

Italiýada kinoteatrlarda iýip-içmek gadagan edildi

Italiýanyň saglyk ministri Roberto Speranza köçede we köpçülik ýerlerinde, şol sanda binalarda hökmany agyz-burun örtügi​​düzgüniniň girizilýändigini aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berdi. Ministriň beren beýanatyna...

4846

Italiýa bilen Fransiýa täze taryhy şertnama baglaşdylar

Ýakynda Italiýa bilen Fransiýa täze taryhy şertnama baglaşdylar. Oňa laýyklykda, iki ýurt tarapyndan köp sanly bilelikdäki başlangyçlara badalga berler, şeýle hem ýurtlaryň wekilleri biri-biriniň Ministrler Kabinetiniň...