10138

Toyota täze Crown Signia 2024 wnedorožnigini hödürledi

Täze premium-klasly gibrid Toyota Crown Signia 2024 wnedorožnigi tanyşdyryldy. Awtoulag 243 at güýjüni öndürýän 2,5 litrlik dört silindrli gibrid hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyrdiýip, Motor1 ýazýar.  ...

27871

Köne äheňli täze Toyota Corolla bezegi peýda boldy

ABŞ-da meşhur sedana sport äheňi berlip döredilen täze Toyota Corolla FX bezegi çykar. Şeýle-de bolsa, üýtgeşmeler diňe daşky görnüşi we salonyň bezegi bilen çäklenýär. Awtoulagyň daşky bezegi 1987-nji ýylyň Corolla...

7749

Toyota täze Wildlander (Veranda) 2024 modelini çykardy

Toyota kompaniýasy 2,0 litrlik basyş hereketlendirijili ýa-da 2,5 litrlik hereketlendirijili esasynda benzin-elektrik gibrid ulgamyny özünde jemleýän «Toyota Wildlander» (başgaça «Veranda») ulagynyň 2024-nji ýyl...

4883

Toyota aprel aýynda awtomobil satuwyny 4,5% azaltdy

Ýaponiýanyň Toyota Motor Corp. awtoöndürijisi Hytaýda we Ýaponiýada islegiň pese gaçmagy sebäpli aprel aýynda global satuwyny azaltdy. Bu barada kompaniýanyň metbugat relizine salgylanyp, Interfax ýazýar. Şeýlelikde...

19063

Täze Toyota Crown 2025 tanyşdyryldy

Toyota täzelenen flagman  Crown 2025 sedanyny hödürledi. Carscoops-yň habar bermegine görä, esasy täzelik – onuň nyşanlary, gapy tutawaçlary, aýna jaýlary, antennasy we 21 dýuýmlyk teker diskalary ýaly, gara ýa...

36263

Toyota Camry 2025: garaşylyşyndan arzan çykdy

Geçen hepde, haçanda täze Toyota Camry 2025 dilerlere ýaňy gelip başlanda, ulagyň LE bazalaýyn gibrid düzümli görnüşiniň bahasynyň azyndan 29 495 dollar boljakdygy habar berlipdi. Ýagny öňki wersiýasyndan 2000...

27374

Dünýäniň iň hapa howaly paýtagty yglan edildi

Nýu-Delini hem öz içine alýan Deli şäheriniň paýtagt etraplary dünýäniň iň hapa howaly paýtagty diýlip ykrar edildi we Hindistanyň Begusaraý şäheri bolsa iň hapalanan aglomerasiýa (şäher etekleri bolan şäher) diýlip...