12654

BMW täze X3 2025-i hödürledi

BMW 2025 model ýyly üçin täzelenen X3 krossowerini hödürledi. Täze nesil dizaýnda-da, tehniki bölümde-de möhüm üýtgeşmeleri aldy diýip, Auto.ru habar berýär. Esasy üns M40-yň ornuna gelýän täze M50 modeline gönükdirilendir...

7320

Täze nesil BMW M5 görkezildi. Model 26-njy iýunda çykar

BMW 26-njy iýunda täze nesil BMW M5-iň dünýä boýunça ilkinji görkezilişini geçirer. BMW M-iň dizaýn boýunça müdiri Maýkl Skalli bu maglumatlary tassyklady diýip, Autohome habar berýär. Kompaniýa umumy kuwwaty 718...

9298

BMW täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy

BMW 2025-nji model ýylynyň täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy. Täze BMW M2 2025 güýçlendiirlen alty silindre hem-de 3,0 litrlik hereketlendirijä eýe boldy. Iň ýokary kuwwaty 20 at güýjüne çenli ýokarlanyp, bu görkeziji...

10847

BMW V8 hereketlendirijisi bolan özboluşly Skytop hödürledi

Rimiň golaýyndaky Tiwolide geçirilen Villa d'Este 2024 atly nusgawy awtoulag sergisinde iki orunlyk BMW Skytop-yň tanyşdyrylyş dabarasy boldy diýip, IXBT habar berýär. Retro-kabriolet brendiň Z8 we 503 ýaly nusgawy...

18146

BMW öz awtomobilleriniň adyna üýtgeşme girizýär

BMW nemes kompaniýasy içinden ýandyrylýan hereketlendirijili awtomobilleriniň atlaryndan i harpyny aýyrmak kararyna geldi. Bu barada markanyň uly wise-prezidenti Bernd Kerber aýtdy diýip, gazeta.ru belleýär. Harpdan...

11085

BMW-niň iň ygtybarly modelleriniň sanawy düzüldi

HotCars-yň seljerijileri JD Power-iň, CarEdge-iň, RepairPal-yň, NHTSA-nyň we IIHS-iň maglumatlaryna esaslanýan, BMW-niň iň ygtybarly modelleriniň sanawyny düzdüler. Sanawa mümkin bolan 100 baldan azyndan 80 bal...

7837

Adampisint robotlar ABŞ-daky BMW zawodynda işläp başlar

BMW Manufacturing nemes awtoulag öndürijisi Figure robot öndüriji başlangyç bilen adampisint robotlary döretmek barada şertnama baglaşdy. olar Günorta Karolinanyň Spartanburg şäherindäki Demirgazykamerikan zawodynda...

19039

BMW 2023-nji ýylda 2,56 mln awtomobil satdy – bu rekord

Germaniýanyň Bayerische Motoren Werke AG awtoöndürijisi 2023-nji ýylda rekord 2,56 mln awtomobil satdy. Kompaniýanyň metbugat-relizinde habar berlişi ýaly, ýylyň dowamynda üpjünçilik 6,5% ýokarlandy. Şol bir wagtyň...

7647

BMW CES 2024-de iň täze awtoulag tehnologiýalaryny görkezer

IXBT.com-yň habaryna görä, Las-Wegasda Consumer Electronics Show (GES, Halkara sarp ediş elektronikasy sergisi) sergisinde BMW kompaniýasy akylly kabinalar, akylly sürmek ugrunda we beýleki ugurlarda soňky gazananlaryny...

17023

BMW dünýäde iň uly we kaşaň elektroýahtany döreder

Nemes awtoulag öndürijisi «BMW» «lýuks» derejeli gämileri öndüriji «Tyde» kompaniýasy bilen bilelikde dünýädäki iň uly we iň kaşaň elektrik ýahtasyny döreder. Bu barada «Tyde» kompaniýasynyň resmi web sahypasynda...

16135

Gibrid Toyota Prius Ýaponiýada ýylyň awtoulagy saýlandy

Ýaponiýanyň Car of the Year bäsleşiginiň emin agzalary soňky netijeleri jemlediler: täze nesil gibrid Toyota Prius 2023–2024-nji ýyllaryň esasy täze önümi hökmünde ykrar edildi. Mundan başga-da, ýeňijiler ýene...

8788

HotCars taryhda iň ygtybarly BMW-leriň sanawyny düzdi

HotCars awtoulag neşiri JD Power, Kelley Blue Book (KBB), Edmunds, RepairPal, CarEdge we Consumer Reports (CR) awtoulaglarynyň ulanylýan bazarynda ygtybarlylygy, tehniki hyzmaty we bahalarynyň amatlylygy baradaky...

6075

BMW X2 kross-kupesiniň täze neslini tanyşdyrdy

Nemes awtoulag öndürijisi «BMW» «X2» kross-kupesiniň ikinji neslini tanyşdyrdy. Täze ulagyň dünýä bazarlaryndaky satuwy 2024-nji ýylyň mart aýynda başlar. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Birinji...

11768

BMW täze X2 krossowerini görkezdi

Germaniýanyň «BMW» kompaniýasy krossoweriň siluetini görkezýän wideo ýaýratdy. motor1.com bu «X2» modeliniň täze nesli bolup biler. Wideoda eňňitli üçegi bolan awtoulagyň kupe meňzeş profilini, yzky gapyda uly...

32781

BMW geljegiň awtoulagynyň nähili boljakdygyny görkezdi

«BMW» özüniň täze awtoulaglarynda geljekde nähili tehnologiýalaryň ulanyljakdygyny görkezmek üçin döreden «Vision Neue Klasse» konsept awtoulagynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi. Bu barada bawariýaly öndürijiniň...