16496

Raşid Meredow Daşkentde Özbegistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

24-nji ýanwarda Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredow Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. Duşuşyk türkmen wekiliýetiniň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza döwletleriniň...

24623

Raşid Meredow Arhiýepiskop Feofilakt bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistandaky Patriarhal dekanlarynyň ybadathanalarynyň dolandyryjysy Arhiýepiskop Feofilakt bilen duşuşdy diýip, türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty habar...

14209

Raşid Meredow Gazagystanda sammite gatnaşýar

Penşenbe güni, 13-nji oktýabrda Gazagystanyň paýtagty Astana şäherinde Aziýada özara gatnaşyk we ynanyşmagyň ölçegleri boýunça Mejlisiň (AÖGYÖM) VI sammiti açyldy. Sammitiň barşynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan...

3730

Aşgabatda Gruziýanyň täze Ilçisi işläp başlady

30-njy sentýabrda Gruziýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Konstantin Sabiaşwili Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowa özüniň ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy...

3778

Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň ilçisi bilen duşuşdy

Daşary işler ministri Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Ilçisi Diego Ruis Alonso bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistanyň ÝB bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we ösüşiniň mümkinçiliklerini...