15532

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistana iş sapary bilen bardy

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin, iş sapary bilen Özbegistan Respublikasynyň...

4363

Daşkentdäki Türkmen medeni merkeziniň 20 ýyllygy bellenildi

Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkentde ýerleşýän Türkmen medeni merkeziniň döredilmegine 20 ýyl boldy. Şu mynasybetli guralan çärelere gatnaşmak maksady bilen, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli...

8898

Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny satyn alar

Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny satyn alar. Bu barada Özbegistanyň prezidentiniň metbugat sekretary Şerzod Asadowa salgylanyp, UzDaily habar berýär. Muny centralasia.media ýetirýär. Asadow ýakynda...

24822

Türkmen-özbek serhetýaka söwda zolagynyň düýbi tutuldy

21-nji oktýabrda ýurdumyzda saparda bolan Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew we Prezident Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky «Daşkent» medeni dynç alyş seýilgähiniň açylyşynyň çäklerinde...

9727

Serdar Berdimuhamedow Şawkat Mirziýoýewi garşylady

TmCarsinfo-nyň ozal habar berşi ýaly, düýn Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew iki günlük resmi sapar bilen Türkmenistana geldi. Şu gün «Oguz han» köşkler toplumynda dostlukly döwletiň Baştutanyny...

26754

Özbegistanyň Prezidenti Aşgabada resmi sapar bilen geldi

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew penşenbe güni agşam resmi sapar bilen Aşgabada geldi. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde ýokary derejeli myhmany wise-premýer Batyr Atdaýew we beýleki resmi adamlar garşy...

12566

Daşoguzda türkmen-özbek dostluk festiwaly geçiriler

16-17-nji noýabrda Daşoguzda türkmen-özbek dostluk festiwalyny geçirmek teklip edilýär. Çäräniň geçiriljek senesi özbek guramaçylary bilen hem ylalaşylar. Bu barada ýekşenbe güni Hökümet mejlisiniň barşynda wise...

6993

Meta Özbegistanda wekilhanasyny açmagy meýilleşdirýär

Meta kompaniýasynyň wekiliýeti Özbegistanyň paýtagtyna bolan saparynyň dowamynda Daşkendiň IT-parkynyň wekilleri bilen hyzmatdaşlyk etmek we öz wekilhanasyny açmak barada gepleşikleri geçirdiler. Bu barada duşenbe...

16885

Nýu-Ýorkda «С5+1» formatyndaky duşuşyk geçirildi

22-nji sentýabrda BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 77-nji sessiýasynyň dowamynda ABŞ-nyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrleri we wekilleri sebitleýin...