16521

Raşid Meredow Daşkentde Özbegistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

24-nji ýanwarda Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredow Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. Duşuşyk türkmen wekiliýetiniň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza döwletleriniň...

15806

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistana iş sapary bilen bardy

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin, iş sapary bilen Özbegistan Respublikasynyň...

4453

Daşkentdäki Türkmen medeni merkeziniň 20 ýyllygy bellenildi

Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkentde ýerleşýän Türkmen medeni merkeziniň döredilmegine 20 ýyl boldy. Şu mynasybetli guralan çärelere gatnaşmak maksady bilen, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli...

8984

Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny satyn alar

Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny satyn alar. Bu barada Özbegistanyň prezidentiniň metbugat sekretary Şerzod Asadowa salgylanyp, UzDaily habar berýär. Muny centralasia.media ýetirýär. Asadow ýakynda...