1829

Samarkandda Zenanlaryň Aziýa forumy geçiriler

2024-nji ýylyň 13-14-nji maýynda Samarkandda (Özbegistan) "Aýallaryň ykdysady, sosial we syýasy hukuklarynyň meselelerine sebitleýin çemeleşme we mümkinçilikleriň giňeldilmegi" temasy boýunça Zenanlaryň Aziýa forumy...

8811

Belli özbek aýdymlarynyň konserti Aşgabatda guralar

2-nji martda Aşgabatda “Watan” kino-konsert merkezinde meşhur özbek klassik aýdymlarynyň konserti geçiriler. Konsertiň çeper ýolbaşçysy Izzat Möwlýanow. Guramaçylaryň TmCars-a habar bermegine görä, konsert maksatnamasynda...

12071

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistana sapar amala aşyrar

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen hatynda "ýurdumyza amala aşyrjak saparyňyzyň özara hyzmatdaşlygymyzyň...

19244

Aşgabatda meşhur özbek aýdymlarynyň konserti geçiriler

2-nji martda Aşgabatda “Watan” kino-konsert merkezinde meşhur özbek klassik aýdymlarynyň konserti geçiriler. Konserti “Sanly Hasap” hususy kärhanasy guraýar. Konsertiň çeper ýolbaşçysy Izzat Möwlýanow. Guramaçylaryň...

13378

Özbegistanda 254 milliondan gowrak agaç sanlylaşdyryldy

Özbegistanda bäş ýaşdan uly 254 milliondan gowrak agaç sanlylaşdyryldy. Bu barada Özbegistanyň Ekologiýa, daşky gurşawy goramak we howanyň üýtgemegi ministrliginiň metbugat gullugyna salgylanýan Gazeta.Uz habar...