18424

Meksikada 7,6 magnitudaly güýçli ýer titreme bolup geçdi

Duşenbe güni Meksikada bolup geçen 7,6 magnitudaly ýer titremesiniň netijesinde, häzirki maglumatlara görä, bir adam aradan çykdy diýip, NBC News habar berýär. Bellenilip geçilişi ýaly, ol adam Kolima ştatynda...

34322

Eýranda suw joşmasynyň pidalarynyň sany 61 adama ýetdi

Eýranda suw joşmalary netijesinde soňky hepdäniň dowamynda azyndan 61 adam aradan çykdy. Bu barada şenbe güni Eýranyň Gyzyl Ýarymaý Jemgyýetiniň adatdan daşary ýagdaýlar bölüminiň ýolbaşçysy Mehdi Walipur habar...

36687

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini iberer

23-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystanyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Mohammad Fazel Saber bilen duşuşygy geçirildi. Türkmen daşary syýasat edarasynyň...

15889

Taýwanda 6,4 magnitudaly ýertitreme bolup geçdi

Taýwanyň kenarynda 6,4 magnitudaly ýertitremesi bellige alyndy. Bu barada sişenbe güni Ýewropa-ortaýerdeňiz seýsmologiýa merkezi habar berdi. Ýertitremäniň ojagy 10 km çuňlukda ýerleşdi. Tebigy hadysanyň epimerkezi...

21766

Madagaskara weýran ediji siklon aralaşdy

Madagaskara ýumrulan “Batsirai” atly güýçli tropiki siklon netijesinde azyndan 10 adam aradan çykdy. 50 müňe golaý ýaşaýjy öýlerini terk edip, ýörite döredilen gaçybatalgalarda gizlenmeli boldular diýip, Euronews...

  • «
  • »