26967

BSGG COVID-19-yň gelip çykyşy baradaky derňewini togtadýar

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy maglumat toplamakdaky kynçylyklar sebäpli koronawirus ýokanjynyň gelip çykyşy baradaky derňewi togtatmak kararyna geldi. Bu barada çarşenbe güni The Daily Telegraph gazeti guramanyň...

5403

BSGG fiziki işjeňligiň peýdasy hakynda ýatlatdy

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) ýurtlaryň hökümetlerini ýürek-damar keselleriniň, semizligiň we süýji keseliniň öňüni almak üçin fiziki işjeňligi höweslendirmäge çagyrdy. Çarşenbe güni çap eden nutugynda...

13027

BSGG: dünýäde COVID hadysasy we ölüm derejesi peseldi

Dünýäde COVID-19 koronawirusy bilen keselleme hadysasy bir hepdäniň dowamynda 9%, ölüm derejesi 15% azaldy diýlip, Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň hepdelik epidemiologiki býulleteninde aýdylýar. Bu barada interfax...

11558

BSGG maýmyn mamasynyň iki görnüşine täze at berdi

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy maýmyn mamasy keseline täze at bermek isleýär. Indi wirusyň görnüşleri rim sifrleri bilen aňladylar. Bu barada BSGG-niň resmi saýtyndaky maglumatlardan belli boldy diýip, centralasia...

5941

Gebreýesus ikinji möhlete BSGG-niň ýolbaşçylygyna saýlandy

Tedros Gebreýesus ikinji gezek Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş direktorlygyna saýlandy diýip, BSGG-niň saýtynda habar berilýär. "Onuň täzeden saýlanmagy Ženewada geçen  75-nji Bütindünýä saglygy goraýyş...