4920

BSGG fiziki işjeňligiň peýdasy hakynda ýatlatdy

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) ýurtlaryň hökümetlerini ýürek-damar keselleriniň, semizligiň we süýji keseliniň öňüni almak üçin fiziki işjeňligi höweslendirmäge çagyrdy. Çarşenbe güni çap eden nutugynda...

12696

BSGG: dünýäde COVID hadysasy we ölüm derejesi peseldi

Dünýäde COVID-19 koronawirusy bilen keselleme hadysasy bir hepdäniň dowamynda 9%, ölüm derejesi 15% azaldy diýlip, Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň hepdelik epidemiologiki býulleteninde aýdylýar. Bu barada interfax...

11137

BSGG maýmyn mamasynyň iki görnüşine täze at berdi

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy maýmyn mamasy keseline täze at bermek isleýär. Indi wirusyň görnüşleri rim sifrleri bilen aňladylar. Bu barada BSGG-niň resmi saýtyndaky maglumatlardan belli boldy diýip, centralasia...

5355

Gebreýesus ikinji möhlete BSGG-niň ýolbaşçylygyna saýlandy

Tedros Gebreýesus ikinji gezek Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş direktorlygyna saýlandy diýip, BSGG-niň saýtynda habar berilýär. "Onuň täzeden saýlanmagy Ženewada geçen  75-nji Bütindünýä saglygy goraýyş...

43330

BSGG: Dünýäde kowid resmi hasaba alynmadyk iki ýurt galdy

Koreýa Halk Demokratik Respublikasy (KHDR) penşenbe güni ýurtda COVID-19 bilen kesellemegiň ilkinji hadysasynyň ýüze çykarylandygyny habar berdi. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň resmi maglumatlaryna görä...

7658

Howanyň hapalanmagy sebäpli her ýyl 3,4 mln adam ýogalýar

The Global Burden of Disease-iň gözleglerine görä, CO2-niň ortaça her 4,4 tonnasy ýüz ýyllygyň dowamynda ýürek-damar kesellerinden bir adamyň ölümine sebäp bolýar. Adamlar gazylyp alynýan energiýa çeşmelerini ýakanlarynda...

21468

BSGG pandemiýanyň haçan tamamlanjakdygy barada aýtdy

COVID-19 pandemiýasynyň “ýiti döwri” ýylyň ortalaryna çenli her ýurduň ilatynyň 70%-ine sanjym etmek maksadyna ýetilen halatynda şu ýyl tamamlanyp biler diýip, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň ýolbaşçsy Tedros...