2737

Dawosda 53-nji Bütindünýä ykdysady forumy öz işine başlady

Düýn Şweýsariýanyň Dawos şäherinde 53-nji Bütindünýä ykdysady forumy (BYF) resmi taýdan açyldy. Açylyş dabarasy BYF-nyň saýtynda görkezildi. Mejlisiň açylyşynda BYF-nyň esaslandyryjysy Klaus Şwab giriş sözüni sözledi...

3682

Alen Berse Şweýsariýanyň prezidenti wezipesine girişdi

Hökümetde Sosial-demokratik partiýa wekilçilik edýän Şweýsariýanyň içeri işler ministri Alen Berse ýekşenbe güni ýurduň prezidenti hökmünde işe başlady. Ol 2023-nji ýylda prezident ygtyýarlyklaryny ministrlik wezipeleri...

10251

“Makdonalds” iýmiti bitkoine satyp başlady

Şweýsariýanyň Lugano şäherindäki “Makdon­alds” restorany iými­ti kriptowalýuta sat­yp başlady. Bu barada “Crypto Globe” neş­iri habar berýär diý­ip, gazeta.ru belleýär. Restoranda sargyt üçin bitkoin ýa-da Tether...

18611

Şweýsariýada 91 ýylda buzluklaryň ýarysyndan gowragy eredi

Şweýsariýada 1931-nji ýyldan bäri 1,4 müň buzlugyň ýarysyndan gowragy eredi we olaryň ereme tizligi barha ýokarlanýar. Bu barada Şweýsariýadaky institutlaryň bilelikdäki gözlegine salgylanyp, Associated Press hahar...

2745

Dawosda Bütindünýä ykdysady forumy öz işine başlady

Şweýsariýanyň Dawos şäherinde Bütindünýä ykdysady forumy ýekşenbe güni öz işine başlady. Koronawirus pandemiýasy sebäpli Bütindünýä ykdysady forumynyň her ýylky duşuşygy 2020-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri oflaýn...

10499

Daniýalylar agaçdan dünýäniň iň beýik binasyny gurarlar

Schmidt Hammer Lassen firmasynyň daniýaly arhitektorlary Şweýsariýanyň Wintertur şäherinde ýaşaýyş jaýy üçin taslamany görkezdiler. Gurluşyk tamamlanandan soň ol agaçdan göteriji konstruksiýaly dünýäniň iň beýik...

3581

Ýewro-2020: Italiýa Uelsi, Şweýsariýa Türkiýäni ýeňdi

Ýewro-2020-niň üçünji tapgyrynda Italiýanyň milli ýygyndysy Rimde Uelsiň milli ýygyndysyny 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň 39-njy minudynda Matteo Pesina ýeke-täk pökgini tora girizdi. Uels 55-nji minutda Itan Ampad...

3910

Şweýsariýada «ýaşyl» kanunçylyk goldanylmady

Şweýsariýanyň halky golaýda geçirilen sala salşyklarda emeli pestisidleri gadagan etmek we bug gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça «ýaşyl» kanunçylyk namasyny goldamady. Bu barada ses berişlikleriň netijelerine...

  • «
  • »