Şweýsariýa "Ýewrowideniýe-2024" bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

  • 12.05.2024 16:15
  • 8622
Şweýsariýa "Ýewrowideniýe-2024" bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Şwesiýanyň Malmýo şäherinde "Ýewrowideniýe-2024" aýdym-saz bäsleşiginiň finaly geçirildi. Şweýsariýaly ýerine ýetiriji Nemo "The Code" aýdymy bilen ýeňiji boldy. Ikinji orny Horwatiýadan aýdymçy Baby Lasagna, üçünji orny Ukrainadan ýerine ýetirijiler dueti Alyona Alyona & Jerry Heil eýeledi. Bu barada BBC habar berýär.

Fransiýa dördünji orunda ýerleşdi, bäşinji orny bolsa Ysraýyldan aýdymçy Eden Golan eýeledi. Olaryň yzyndan Irlandiýa, Italiýa, Ermenistan, Şwesiýa, Portugaliýa, Gresiýa, Germaniýa, Lýuksemburg, Litwa, Kipr, Latwiýa we beýlekiler gelýär.
Ýeňijilere iň ýokary 12 baly Çehiýadan we Moldowadan emin agzalar berdi, Estoniýadan, Fransiýadan we Polşadan bolsa olar 10 bal aldylar.
Belläp geçsek, finala bir gün galanda, anna güni agşam ýeňiji bolmaga dalaşgärleriň biri bolan Niderlandlaryň wekili Ýost Klýaýnyň finala gatnaşmajakdygy belli boldy. Bäsleşigiň guramaçylary aýdymçynyň "ýerliksiz hereketi üçin" - sahnanyň aňyrsynda bolan nähilidir bir wakadan soň bäsleşikden çetleşdirilendigini aýtdylar.
Klýaýnyň özi şeýle çözgüde geň galandygyny we jezanyň öz hereketi bilen deň gelmeýändigini aýdýar. Häzirki wagtda anna güni sahnanyň aňyrsynda nämäniň bolup geçendigi Şwesiýanyň polisiýa işgärleri tarapyndan derňelýär.


17.05.2024 17:57
6388

Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” BAFTA baýragyna eýe boldy

Ukrainanyň adyndan Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” Beýik Britaniýanyň Birleşen Korollygynyň baş telewizion baýragy BAFTA Television Awards-dan “Göni ýaýlymda iň gowy şou” nominasiýasynda baýraga...

10.05.2024 12:01
3661

“Ýewrowideniýe – 2024-iň” finalyna gatnaşyjylaryň ählisi belli boldy

Penşenbe güni, 9-njy maýda Şwesiýanyň Malmýo şäherinde “Ýewrowideniýe – 2024” aýdym-saz bäsleşiginiň ikinji ýarym finaly geçirildi. Şenbe güni, 11-nji maýda boljak grand-finala geçmek hukugy ugrunda 16 gatnaşyjy...

08.05.2024 14:49
7613

“Ýewrowideniýe – 2024-üň” ilkinji 10 finalçysy belli boldy: birinji ýarym finalyň netijeleri

7-nji maýda “Ýewrowideniýe – 2024” aýdym-saz bäsleşiginiň birinji ýarym finaly geçirilip, finala gatnaşmak hukugy üçin 15 ýurt bäsleşdi. Emin agzalarynyň we tomaşaçylaryň ses berişliginiň netijeleri boýunça olardan...

06.05.2024 13:57
2944

Şwesiýanyň Malmýo şäherinde “Ýewrowideniýe – 2024” bäsleşiginiň açylyş dabarasy geçirildi

5-nji maýda Şwesiýanyň Malmýo şäherinde 68-nji “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşiginiň açylyş dabarasy boldy. Çäre bäsleşigiň You-Tube kanalynda göni ýaýlymda görkezildi. Bäsleşige gatnaşýan 37 ýurduň wekilleri...