4245

Rumyniýa “Ýewrowideniýe – 2024” bäsleşigine gatnaşmaz

Rumyniýa şu ýyl “Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigine gatnaşmaz. Bu barada Rumyniýanyň telewideniýesiniň Dolandyryş geňeşine salgylanyp, TASS habar berýär. “Maliýe kynçylyklary we Rumyniýany ýokary derejede...

3979

2023-nji ýylda «Ýewrowideniýe» Liwerpulda geçer

2023-nji ýylda "Ýewrowideniýe" aýdym-saz bäsleşigi iňlis Liwerpulynda geçer. Bu barada anna güni Ýewropa habarlar birleşigi bilen bilelikde ýeňijiniň sargydyny saýlan  Bi-bi-si habar beriş korporasiýasynyň ýaýlymynda...

4107

«Ýewrowideniýe-2023» Beýik Britaniýada geçiriler

«Ýewrowideniýe» halkara aýdym-saz bäsleşigi Ukrainada däl-de, Beýik Britaniýada geçer diýip, guramaçylar habar berdiler. «Ýewropanyň ýaýlymlar birleşigi (EBU) we BBC «Ýewrowideniýe-2023» aýdym bäsleşigi Beýik Britaniýada...

14370

Ukraina 2023-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” kabul edip bilmez

Ukraina 2023-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” kabul edip bilmez diýlip, bäsleşigiň guramaçysy bolan Ýewropanyň ýaýlym birleşiginiň beýanynda aýdylýar. Muny RIA Nowosti ýetirýär. “Obýektiw seljermeden soň, “Ýewrowideniýe”...

7141

Turinde «Ýewrowideniýe» aýdym-saz bäsleşigi başlandy

Italiýanyň Turin şäheriniň eteginde, Wenariýa şa köşgünde «Ýewrowideniýäniň» 66-njy bäsleşiginiň birinji ýarym finaly badalga aldy diýip, RIA Nowosti habar berýär. Geçen ýyl Maneskin topary Zitti aýdymy bilen ýeňiş...

3743

«Ýewrowideniýe – 2022-niň» alypbaryjylary belli boldy

Şu ýyl Italiýanyň Turin şäherinde geçiriljek “Ýewrowideniýe” bäsleşigini alypbaryjylaryň atlary belli boldy. eurovision.tv saýtynyň habar bermegine görä, alypbaryjylar Laura Pauzini, Alessandro Kattelan we Mika...

2082

“Ýewrowideniýe-2022” Turinde geçiriler

2022-nji ýylda “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşigi Italiýanyň Turin şäherinde geçiriler. Onuň finaly 2006-njy ýyldaky gyşky Olimpiadadan öň gurlan “Pala Olimpiko” meýdançasynda bolar. Ýarym finallar 10-njy we 12...

  • «
  • »